Спецможливості
Технології

“АгроРось” на порозі свого десятиліття

05.06.2008
994
“АгроРось” на порозі свого десятиліття фото, ілюстрація
“АгроРось” на порозі свого десятиліття

Наступного року вiдзначатиме своє десятирiччя ТОВ “АгроРось”, що у Корсунi-Шевченкiвському на Черкащинi. У 1994 роцi господарства Черкаської областi, зацiкавленi в стабiльних поставках якiсних засобiв захисту рослин, сучасної технiки та насіння відомих оригінаторів, висунули iдею створити спецiалiзовану регiональну фiрму, яка б упритул займалася цiєю справою. Вiдтодi i починається iсторiя Корсунь-Шевченкiвської “АгроРосi”. “АгроРось” стала результатом поєднання зусиль i капiталiв вiтчизняних та iноземних акцiонерiв, таких, зокрема, як агрофiрми “Соколiвка” з Жашкiвського району, американських виробникiв засобiв захисту рослин компанiй FMCі, “Дюпон”, корпорацiї West Way.

Hа перших порах було нелегко, молодiй i маловiдомiй тодi фiрмi доводилося витримувати жорстку конкурентну боротьбу на українському ринку пестицидiв. Проте “АгроРось” знайшла своїх споживачiв. 1996 рiк став для неї перiодом утвердження, i відтоді фiрма впевнено йде вгору, завойовує ринок і покупців. Вона успішно працює з усіма відомими виробниками засобів захисту рослин та насіннєвого матеріалу, що представлені на українському ринку.
Результати роботи “АгроРосi” пiдтвердили правильнiсть обраного напряму iнвестування, а за роки наполегливої, важкої праці керівництво фірми стабiлізувало роботу пiдприємства (що дуже важливо за сьогоднiшньої економiчної ситуацiї), а також розширило спектр послуг, скористання якими може дати господарствам змогу працювати з прибутком.
Навеснi 1998 року неподалiк вiд Корсуня-Шевченкiвського “АгроРось” збудувала i ввела в експлуатацiю митно-лiцензiйний комплекс корисною площею 1500 м2. У цiй найсучаснiшiй спорудi, крiм власного товару, перебувають на митному зберiганнi засоби захисту рослин, насiння, засоби механiзацiї та iнша власнiсть iноземних компанiй. Умови зберiгання вiдповiдають тим, якi прийнятi в свiтi: на складi пiдтримується стабiльна температура, дiє система екологiчного захисту, протипожежна система, забезпечено надiйну охорону. Вартiсть зберiгання невелика, бо “АгроРось” прагне працювати з великими обсягами. Митний пост “Корсунь-Шевченкiвський”, у складi якого працюють 6 митникiв, сприяє швидкому i якiсному обслуговуванню клiєнтiв. Разом з митниками працює брокер Торгово-промислової палати України. Нині митно-лiцензiйний комплекс ТОВ “АгроРось” — один із найбільших в Україні.
Останнiми роками господарства України вiдчувають значний дефiцит якiсного насiння гороху, через що часто сiють сьомою або навiть восьмою репродукцiями цієї культури. Зрозумiло, що за такого пiдходу до вибору посiвного матерiалу нi про яку рентабельнiсть виробництва вести мову не можна. Адже в технологiчному ланцюжку кожен етап має надзвичайне значення, але №1 — це насiння... Для виправлення ситуацiї ТОВ “АгроРось” репродукує суперелітне насіння гороху для наступного використання господарствами Черкаської та iнших областей України. А з 1999 року “АгроРось” займається також насiнництвом рiпаку та інших найважливіших сільськогосподарських культур.
ТОВ “АгроРось” за пiдтримки Черкаської облдержадмiнiстрацiї здiйснює кiлька виробничих програм. Одна з них — вирощування рiпаку, який стає сьогоднi провiдною олiйною культурою i користується значним попитом на європейському ринку. Вiдповiдно до зазначеної програми, “АгроРось” нагромадила всi необхiднi ресурси для сiвби рiпаку на площi до 30 тисяч га: гербiциди, фунгiциди, iнсектициди та iншi необхiднi хiмiчнi засоби. З метою належної реалiзацiї програми “АгроРось” створила також власний механiзований загiн. До нього входять обприскувачi “Кертитокс”, комбайни “Нью Холланд”, пересувнi сушарки для сушiння зерна.
Сьогоднi надійними партнерами у насінництві ТОВ “АгроРось” є гранди світового ринку насіннєвого матеріалу — компанії “Сингента” та “Лембке”.
Одним з головних видiв дiяльностi “АгроРосi” залишається забезпечення сiльськогосподарських товаровиробникiв усiм, що вкрай потрібно для одержання високих урожаїв: якiсними насiнням, засобами захисту рослин, технiкою. Водночас корсунцi не вiзьмуться за реалiзацiю жодної виробничої програми, якщо не знатимуть заздалегiдь, куди продаватимуть урожай. “АгроРось” є активним членом Зернової асоцiацiї України i має дiловi стосунки з усiма компанiями — експортерами зерна, що дає їй змогу просувати одержану сiльгосппродукцiю на свiтовi продовольчi ринки. Зокрема, нинi ведуться переговори i укладаються контракти щодо продажу цьогорiчного урожаю рiпаку, сої, соняшнику. Така схема спiвробiтництва вимагає вiд кожного її учасника високого рiвня дисциплiни, тобто чiткого дотримання строкiв поставок, проплат тощо. З огляду на гiркий досвiд попереднiх рокiв, “АгроРось” вiдпускатиме тепер господарствам ресурси лише пiсля здiйснення ними 100%-ої попередньої оплати. Кредитування може надаватися лише окремим господарствам з приватною формою власностi на землю або орендарям, якi засвiдчили свою здатнiсть вiдповiдати за взятi партнерськi зобов’язання.
Така позицiя “АгроРосi” є, безумовно, жорсткою, але вона жодним чином не заважає добросовiсним партнерам досягати прибуткiв.
Крiм продажу засобiв хiмiзацiї та насiння, важливим напрямом дiяльностi “АгроРосi” є спiльне з господарствами вирощування культур за сучасними технологiями. Фiрма створила кiлька механiзованих загонiв, здатних швидко i якiсно внести гербiциди i добрива, зiбрати врожай зернових. Тобто можна говорити про комплексний пiдхiд у технологiчному забезпеченнi вирощування культур: “АгроРось” надає протруйники зерна, захищає посiви вiд бур’янiв, шкiдникiв та хвороб, забезпечує збирання вирощеного врожаю. Комплекснiсть обслуговування останнім часом значно поглиблено: придбано трактори для оранки та обробiтку грунту, грунтообробну техніку.
“АгроРось” з оптимізмом дивиться у майбутнє: її стабільний розвиток — підтвердження того. Є плани, і вони виконуються. Так, на початку існування товариства була мрія про “АгроРось” як компанію всеукраїнського масштабу. Нині це не мрія, а дійсність — представництва “АгроРосі” відкрито у кожній області України. І це не межа досягнутого, адже високий професіоналізм, порядність, упевненість у майбутньому, притаманні колективу “АгроРосі”, — запорука успіху та процвітання.

Інтерв'ю
З кожним роком український агробізнес стає більш інноваційним, високотехнологічним та складним. Такі глобальні зміни у колись звичному й традиційному для України секторі вимагають від управлінця нових підходів до ведення бізнесу й... Подробнее
брак ЗЗР
Засоби захисту рослин — одна з дефіцитних позицій серед ресурсів для проведення посівної та отримання якісного врожаю. Про це зазначає керівник ФГ «Агрофірма Базис» (5 тис. га у Черкаській області) Володимир Осадчий, пише УНІАН. «Ми... Подробнее

1
0