Спецможливості
Статті

10 років на ланах України

05.06.2008
910
10 років на ланах України фото, ілюстрація
Застосування регуляторів росту рослин у технологіях вирощування сільськогосподарських культур підвищує рентабельність рослинництва на 10–15%. Впровадження регуляторів росту у вітчизняне сільське господарство в промислових масштабах 10 років тому розпочалося із створення АТ “Високий врожай”, яке й досі утримує позицію провідного вітчизняного виробника цих препаратів. Розповісти про становлення і сьогодення Товариства наш кореспондент запросив його незмінного генерального директора С.М.Герасименка.

Кор. Станіславе Михайловичу, так з чого все почалось?

С.Герасименко.

Як і всі кроки технічного прогресу, наша справа почалася з ідеї, яка вдало об’єднала розробки українських учених з підприємницьким талантом. Нашою метою було швидке та масштабне впровадження у виробництво створених в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України високоефективних, маловитратних регуляторів росту природного походження та технологій їх застосування, відпрацьованих в різних агрокліматичних зонах під керівництвом УкрНДПІ “Агроресурси”. Завдяки нашій наполегливості і сприянню Міністерства сільського господарства та продовольства України і Української академії аграрних наук у 1995 році регулятором росту Емістим С уперше в Україні були оброблені посіви загальною площею близько 60 тис. гектарів. Регулятори росту Емістим С®, Бетастимулін® і Зеастимулін® були включені до процесу обробки насіння цукрових буряків на насіннєвих, а насіння кукурудзи — на кукурудзокалібрувальних заводах.
Це, власне, і було початком дальшої діяльності АТ “Високий врожай”.


Кор. Які принципи було покладено в основу становлення АТ “Високий врожай”?
С.Герасименко.
Ми чітко уявляли, що в умовах ринку майбутнє матиме той, хто виробляє високоякісний продукт у зручній та привабливій упаковці, формує на нього достатній попит та налагодив широку розгалужену систему збуту.
Сьогодні наше виробництво відповідає сучасним санітарно-гігієнічним вимогам, вимогам охорони праці та екологічної безпеки. Воно оснащене сучасним обладнанням та контрольно-вимірювальною апаратурою. Кожна партія препаратів проходить сертифікацію на відповідність технічним умовам.
Нині в доробку Товариства 9 екологічно безпечних препаратів, що становлять третину регуляторів росту рослин, представлених на ринку України. Крім трьох згаданих вище, це Агростимулін®, Івін®, Люцис®, Потейтін®, Трептолемтм, Чаркор®. Техніко-економічні показники наших регуляторів перевищують світові стандарти. Способи їх виробництва та застосування захищені 16 патентами України і 3 патентами Росії, а торгові назви — 10 вітчизняними свідоцтвами на товарні знаки.


Кор. Яка потужність Вашого виробництва.?
С.Герасименко
. Останнім часом сільгосппідприємства України щорічно застосовують наші препарати на площі 500–600 тис. гектарів. Крім того, значну частину своєї продукції ми випускаємо в дрібній упаковці для використання на присадибних та дачних ділянках.
Зауважу, що наше виробництво має істотний резерв потужності. В разі поліпшення кон’юктури ринку агрохімікатів ми можемо швидко подвоїти або навіть потроїти випуск нашої продукції.


Кор. Наскільки добре знайомі з препаратами АТ “Високий врожай” потенційні споживачі вашої продукції?
С.Герасименко.
Сподіваюсь, що непогано. Щоб донести інформацію про наші регулятори росту, ми використовуємо всі наявні можливості. Наші спеціалісти регулярно виступають на регіональних і загальнодержавних нарадах спеціалістів сільського господарства та беруть участь у різноманітних виставках, семінарах, днях поля тощо. Учасники цих заходів, як правило, забезпечуються грунтовними добірками наших друкованих матеріалів. Значну увагу ми приділяємо рекламі в спеціалізованих газетах і журналах, на загальноукраїнському радіо. Наприклад, в журналах “Пропозиція”, “Огородник”, “Дім, сад, город” щорічно з’являється по п’ять і більше наших статей. Нашим рупором на Півдні України став журнал “Діловий агрокомпас” тощо.


Кор. Де можна придбати регулятори росту АТ “Високий врожай”?
С.Герасименко. Наші зусилля із створення попиту на регулятори росту не пропали марно. Низка українських компаній — дистрибуторів засобів захисту рослин — переконались в економічній доцільності реалізації нашої продукції. Тепер її можна придбати у регіональних представників фірми “Ерідон”, ЗАТ “Агроленд”, ТОВ “АгроРось”, ВАТ “Агрохімцентр”, ТОВ “Тридента Агро”. Маємо також сім власних представництв. Регулятори росту в дрібній упаковці можна придбати в більшості магазинів, які торгують садово-огороднім реманентом, отрутохімікатами, насінням по всій Україні.
Використовуємо ми і найбільш демократичний спосіб продажу — поштовим розсиланням.
Кор. Що є базою тверджень про економічну та екологічну доцільність використання ваших препаратів?
С.Герасименко.
Насамперед це результати випробувань наших препаратів, які науковий центр “Агроресурси” проводить щорічно спільно з мережею регіональних інститутів агропромислового комплексу та державних дослідних сільськогосподарських станцій. Згідно з одержаними там даними, наші препарати збільшують урожайність колосових зернових на 3–7 ц/га, зерна кукурудзи на — 7–10, цукрових буряків — на 30–50, насіння соняшнику — на 2,5-4 ц/га. Водночас зростає вміст білка і клейковини в пшениці, протеїну в кукурудзі, підвищується цукристість буряків, вміст олії і білку в соняшнику та посівних кондицій насіння. До вивчення наших регуляторів росту ми залучаємо наукові установи НАН України, УААН і вищі навчальні заклади. Так, фахівці Інституту мікробіології і вірусології встановили, що наші регулятори поліпшують стан грунту через активізацію життєдіяльності його мікрофауни та мікрофлори. Вчені Інституту фізіології рослин і генетики довели, що наші регулятори росту сприяють збереженню сортової типовості сільськогосподарських культур. Вони зменшують у рослинній клітині кількість мутацій, природних і спричинених пестицидами. Дослідами, виконаними Інститутом землеробства у Чорнобильській зоні, доведено, що під впливом регуляторів росту в рослинній сировині зменшується вміст радіонуклідів та важких металів. Спеціалісти Уманської аграрної академії провели фундаментальне дослідження сумішей гербіцидів з регуляторами росту. Виявлено, що останні знімають фітотоксичний вплив гербіцидів на культурні рослини. Тому врожайність їх підвищується, а забур’яненість посівів зменшується.
Свідченням поваги до нашої діяльності з боку аграрної громадськості України є те, що АТ “Високий врожай” прийнято до Української ліги підприємств агропромислового комплексу, Національної асоціації цукровиків України, воно є одним із засновників Української асоціації захисту рослин, Української асоціації виробників засобів захисту рослин та регуляторів росту рослин і Асоціації буряководів України.
Наші препарати одержали міжнародне визнання. Вони зареєстровані в Білорусії та Казахстані. Вивчаються в Росії, Німеччині, Туреччині, Китаї.
Сподіваюсь, що в 2005 році читачі журналу “Пропозиція” застосують наші регулятори росту, на власному досвіді переконаються в їх якості та ефективності і стануть їх палкими прихильниками.

Інтерв'ю
доцент Львівського національного аграрного університету, канд. с.-г. наук Ігор Дидів (ліворуч) і співвласник компанії "Тетра-Агро" Сергій Прокопенко (праворуч)
Доцент кафедри садівництва і овочівництва Львівського національного аграрного університету, кандидат сільськогосподарських наук розповів сайту «Пропозиція» про нові дослідження і їх результати.                     - Зараз пора літніх... Подробнее
Вже принаймні більш ніж століття українські ґрунти неухильно втрачають гумус, а, отже, — родючість. Подекуди цей процес набув катастрофічних масштабів. Логіка підказує єдиний вихід: вносити щоразу більші норми міндобрив. Однак зрозуміло,... Подробнее

1
0