Спецвозможности
Агрохимия

Суміші гербіцидів для контролю бур’янів у посівах соняшнику

02.05.2022
1574
Суміші гербіцидів для контролю бур’янів у посівах соняшнику фото, иллюстрация

Посіви соняшнику засмічуються переважно злаковими та двосім’ядольними бур’янами. Найбільшої шкоди вони завдають культурі в перший період розвитку, коли рослини ростуть порівняно повільно.

Найпоширенішими бур’янами є: лобода біла, види щириці, курай звичайний, гірчак березкоподібний, види осотів, амброзія полинолиста, види молочаю, березка польова, плоскуха звичайна, види мишію, гумай, сорго алепське, пирій повзучий та інші. Окремо необхідно відмітити шкідливість і карантинних бур’янів, таких як види вовчків: вовчок гіллястий, вовчок єгипетський, вовчок соняшниковий, а також ценхрус якірцевий.

 

Лобода білаДля контролю однорічних злакових та дводольних бур’янів рекомендовано використовувати гербіциди на основі поєднання двох діючих речовин S-метолахлор, 312,5 + Тербутілазін, 187,5 г/л, з нормою витрати 1,2–2 л/га. Обприскування ґрунту здійснюють до сівби, під час висівання, або до появи сходів культури.

Для кожної конкретної природної зони розроблені власні технології обробітку різних культур. Зокрема технологія контролю бур’янів у посівах соняшнику під час використання ґрунтових гербіцидів повинна враховувати історію поля, адже їх краще застосовувати на полях, де поширені переважно однорічні бур’яни.

Для знищення багаторічних та крупнонасінних бур’янів обробки здійснюють у посівах попередньої культури у сівозміні. У разі, якщо необхідно знищити бур’яни в довготривалій перспективі, слід застосовувати комбіновані препарати, бакові суміші на основі діючих речовин різної хімічної природи. Комбіновані гербіциди, які містять S-метолахлор + тербутилазин, відрізняються високою ефективністю під час знищення широкого спектру бур’янів і так званих бур’янів, які важко контролювати, зокрема і в екстремальних погодних умовах. Синергетичний ефект таких препаратів проявляється під час обмеження чисельності видів мишію, талабану польового, гірчиці, пасльону, видів щириць, лободи білої, курячого проса, пальчатки кровоспинної та інших, а також таких важко контрольованих бур’янів, як амброзія полинолиста, канатник Теофраста, спостерігається досить висока ефективність (30–70%) контролю нетреби звичайної.

Плоскуха звичайна в посівах соняшникуТербутилазин пригнічує процеси фотосинтезу, S-метолахлор — інгібітор процесів клітинного ділення в меристематичних зонах пагонів і коренів. Крім того, ці діючі речовини мають оптимальні для ґрунтових гербіцидів фізико-хімічні властивості та взаємно доповнюють дію одна одної. Тербутилазин має нижчу розчинність у воді і, відповідно, менший коефіцієнт вимивання із зони проростання бур’янів, тому він менш мобільний і довше зберігає активність. Розчинність S-метолахлору в багато разів вища, ніж у тербутилазину, отже, необхідна менша кількість вологи для активації його дії й проникнення у верхні шари ґрунту. Таким чином, несприятливі погодні умови меншою мірою впливають на дію гербіцидів з вмістом таких діючих речовин.

Cьогодні також рекомендовано застосовувати у посівах соняшнику комбінацію гербіцидів, які містять такі діючі речовини, як імазамокс, 120 г/л + імазапір, 250 г/л + ПАР, для захисту гібридів культури, стійких до імідазолінонів. За допомогою такої комбінації можна ефективно контролювати основні однорічні бур’яни і вовчка. Але при цьому необхідно враховувати фазу розвитку соняшнику. Кращий ефект від застосування цієї суміші для контролю вовчка відмічається під час утворення 6–8 листків і застосування у цей період максимальної норми витрати 12,5 л/га. У цей період діючі речовини потраплятимуть у корені й точки росту рослин. Вовчок почне активно живитися, поглинатиме їх і гинутиме. Хоча, звичайно, 100%-ї ефективності жоден сучасний гербіцид на основі імідазолінонів не забезпечує, але поширення вовчка, який залишиться після обробки, буде сильно зрідженим, а рослини будуть пригніченими, і на продуктивність соняшника не впливатимуть.

Ґрунтові гербіциди вносять враховуючи історію поляЩо стосується впливу гербіцидів на подальшу культуру в сівозміні, то все залежить від погодних умов. Якщо осінь буде посушлива, то на пшениці озимій фітотоксичність проявиться. Її листя на якийсь час може пожовтіти, але потім це швидко мине. Якщо восени будуть опади, то таких проблем не виникне.

Для контролю однорічних злакових і дводольних бур’янів зареєстровані гербіциди з вмістом діючих речовин диметенамід-П, 280 г/л + тербутілазін, 250 г/кг з нормою витрати 2,5–3 л/га до появи сходів. Важливу роль для забезпечення стабільної ефективності в умовах недостатнього зволоження відіграє розчинність цих діючих речовин у воді. Це означає, що чим вищий такий показник, тим вища мобільність молекул гербіциду і вища їх здатність до транслокації у ґрунтовий розчин і тим менша залежність гербіциду від вологості ґрунту. Серед представників хімічного класу хлорацетамідів (ацетохлор, S-метолахлор та інші) найвищу розчинність має диметенамід-П, що дає змогу йому після внесення в абсолютно сухий ґрунт активуватися протягом 5–7 днів вже після випадання 5 мм опадів. Поєднання диметенаміду-П з тербутилазином дало можливість забезпечити надійний контроль широкого спектра однорічних бур’янів у посівах соняшнику.

Тербутилазин пригнічує процеси фотосинтезу у бур’янівУ посівах соняшнику рекомендовано застосовувати гербіциди з вмістом таких діючих речовин, як тербутілазін, 333 г/л + флуфенацет, 200 г/л, з нормою витрати 1,5–2 л/га. Необхідно відмітити механізм дії діючих речовин, зокрема флуфенацет належить до хімічного класу оксицетамідів, які є інгібіторами росту коренів проростків, речовина з системною дією транспортується апопластом, має меристематичну активність. Основними симптомами ушкоджень, які викликають інгібітори коренів проростків, є подальше скручування коренів, утворення пухлин на кінчиках коренів, затримка розвитку бічних коренів, скручування або руйнування в зоні гіпокотиля, утворення калусів в основі стебла. Пророслі бур’яни можуть мати пурпурове або червоне забарвлення і виснажене стебло.

Діюча речовина тербутилазин руйнує хлоропласти, внаслідок чого пригнічується процес фотосинтезу. В результаті призупиняється дихання та порушується енергетичний баланс, що викликає порушення загальної життєдіяльності бур’яну та веде до його загибелі. Діюча речовина має системну та контактну дію, поглинається як коренями (під час ґрунтового внесення), так і листками бур’янів (під час післясходового внесення), переміщується ксилемою акропетально і накопичується в верхівкових меристемах. Характерні симптоми дії препарату — пожовтіння вегетативної маси з наступним відмиранням (некроз).

 

Особливості внесення гербіцидів у ґрунт

Диметенамід-П + тербутилазин = надійний контроль широкого спектру однорічних бур’янівОптимальними умовами ґрунтового внесення є наявність вологи у верхньому шарі, який повинен мати дрібно-грудкувату структуру, на поверхні якої буде утворюватися захисний екран.

Найбільш чутливими до гербіцидів видами є: амброзія полинолиста, талабан польовий, гірчиця польова, незабудка польова, падалиця ріпаку та соняшнику, редька дика, види кропиви, види ромашки, лобода біла, гірчаки шорсткий, почечуйний та березкоподібний,               паслін чорний, гречка дика, види вероніки, куряче просо, лисохвіст, росичка, види проса.

У посівах соняшнику можливе застосування гербіцидів з вмістом діючих речовин тербутилазин + флуфенацет у суміші з гербіцидами, які містять діючу речовину аклоніфен, 600 г/л для обприскування ґрунту після сівби, але до сходів культури.

Бур’яни, оброблені гербіцидами, можуть мати пурпурове забарвлення і виснажене стеблоДля знищення дводольних та однорічних злакових бур’янів у посівах рекомендовано застосовувати гербіциди, у складі яких міститься ацетохлор, 450 г/л + тербутилазин, 214 г/л + фурілазол, 15 г/л (антидот). За допомогою таких препаратів здійснюють обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після висівання, але до появи сходів культури. За рахунок поєднання двох діючих речовин контролюється широкий спектр однорічних бур’янів, у тому числі стійких до інших гербіцидів, зокрема гірчиця польова, жовтозілля звичайне, види ромашки, паслін чорний, амброзія полинолиста й інші.

З метою контролю однорічних злакових бур’янів у посівах соняшнику рекомендовано застосовувати гербіциди, у складі яких міститься клетодим, 140 г/л + хізалофоп-п-етил, 70 г/л, з нормою витрати 0,35–0,5 л/га. Поєднання двох системних діючих речовин спрямоване на забезпечення синергічного ефекту. Діючі речовини проникають через листя та стебла, концентруються у точках росту, блокуючи синтез ліпідів. Знищують як надземну, так і кореневу частини злакових бур’янів, які вегетують.

 

Система Євро-Лайтнінг®

Євро-Лайтнінг® застосовують у системі no-tillОкремо необхідно відмітити роль системи Євро-Лайтнінг®, який є післясходовим гербіцидом для застосування у посівах соняшнику для контролю злакових і дводольних бур’янів, у тому числі найбільш проблемних (вовчків, осотів, амброзії тощо). У склад препаратів входять дві діючі речовини імазапір, 15 г/л + імазамокс, 33 г/л. Ефективність такого гербіциду практично не залежить від кількості опадів тому, що він діє через листя та довготривало через ґрунт. Такий препарат можливий для використання в системах мінімального та нульового (no-till) обробітку ґрунту.

Проте, використання таких гербіцидів має певні застереження та рекомендації, а саме: препарати з групи імідазолінонів (імазапір, імазамокс) не доцільно використовувати на одному полі частіше 1 разу на 3 роки. Найкраща ефективність таких гербіцидів досягається за сприятливих погодних умов для активної вегетації бур’янів. Не рекомендується застосовувати у разі, якщо середньодобові температури становлять нижче 10°С та під час перепадів нічних та денних температур більше 15°С.

Рекомендується застосовувати Євро-Лайтнінг®, коли більшість бур’янів активно ростуть і знаходяться на початкових етапах розвитку: дводольні у фазі 2–4 справжніх листків, однодольні — 1–3 листків.

Використовувати Євро-Лайтнінг® у бакових сумішах з іншими засобами захисту недоцільно, не можна застосовувати гербіцид і у бакових сумішах з інсектицидами фосфорорганічної групи.

 

І.Сторчоус, кандидат с.-г. наук, Інститут захисту рослин НААН

журнал "Пропозиція", №5, 2021 р.

Внесення гербіцидів до сходів культури

Интервью
Богдан Духницкий, канд. экон. наук ННЦ «Институт аграрной экономики», аналитик компании «Бизнесгрупинвест», которая тесно сотрудничает с Ассоциацией «УКРСАДПРОМ»
Европейский рынок требует фруктов и ягод и скупает их по всему миру. При этом спросом пользуется не только сырье, но и переработанная продукция. По результатам 2016 года, 70% доходов из $ 148 млн
Марина Чулаєвська, старший тренер Association4U
Сейчас Украина на пути имплементации Соглашения об ассоциации с Европейским союзом - документа, определяющего план реформ на ближайшие 10 лет. Это соглашение - большой рамочный документ, касающийся

1
0