Спецвозможности
Новости

Що потрібно знати про комплексні добрива?

15.08.2008
1761
Що потрібно знати про комплексні добрива? фото, иллюстрация

У сучасних умовах господарювання досить часто використовують складні мінеральні добрива в заданому співвідношенні елементів живлення як, наприклад, нітроамофоска (азофоска) NPK16-16-16. За застосування під зернові культури у нормі 3 ц/га в грунт надходить N48P48K48, під цукрові буряки в нормі 10 ц/га — N160P160K160.
Коли брати до уваги забезпеченість елементами живлення грунту, то в більшості випадків рівень вмісту рухомого фосфору є середнім або високим. За високого вмісту у грунті рухомого фосфору норму застосування фосфорних добрив під цукрові буряки можна зменшити на 50%, застосовуючи лише Р80, оскільки норма Р160 є надлишковою і слід враховувати той факт, що фосфорна складова добрив є найдорожчою. Позаяк цукрові буряки для свого росту і розвитку використовують не тільки фосфор добрив, але й фосфор із грунту, відповідно із чим залишкові фосфати добрив не використовуються цукровими буряками, а підвищують фосфатний рівень грунтів. У такому разі доцільніше використовувати тукосуміші, які містять у своєму складі N18P12K20. Застосовуючи норму 6–6,5 ц/га, ми повністю задовольняємо потребу цукрових буряків у калії (К120). Норма азотних добрив, яка надходить у грунт, становить N110, що потребує довнесення лише N70, або 2 ц селітри аміачної. Норма Р80 є оптимальною і не потребує додаткового внесення фосфорних добрив, що дає можливість економити кошти в технології вирощування цукрових буряків.
Нітроамофоски, які застосовують під сільськогосподарські культури, часто не мають заданої концентрації елементів живлення. Під час проведення досліджень російської нітроамофоски, виробництва ВАТ “Мінудобрєнія”, масова частка засвоюваного фосфору становила лише 11,6% за норми 16 ± 0,5. Частка калію була нижчою на 0,5–1% за норми 16 ± 0,5, що закономірно, оскільки виявлено підвищений вміст загальних фосфатів. У нітроамофосці іншого виробника, яка надходить в Україну із АТ “Дорогобуж”, масова частка калію перевищувала норму, але вміст засвоюваного фосфору становить лише 13,4% за норми 16%. Тому за внесення в грунт нітроамофоски спостерігається менше використання рослинами фосфору і калію, що може погіршити врожайність сільськогосподарських культур.
Аналіз тукосуміші показав, що вміст елементів живлення близький до вимог технічних умов. У тукосуміші NPK19-19-19 на основі карбаміду було виявлено азоту — 18,8, фосфору — 18,7, калію — 19,1%, що відповідає нормі. Але в тукосумішах на основі карбаміду є недолік: добриво не має у своєму складі нітратної форми азоту, що обмежує його використання як стартового добрива під час сівби сільськогосподарських культур.
Аналіз тукосуміші NPK17-17-17 на основі селітри аміачної засвідчив, що основні елементи живлення відповідали сертифікату якості виробника. Масова частка азоту становила 17,2%, у т.ч. амонійного азоту — 10,5, масова частка засвоюваних фосфатів — 16,8, калію виявлено — 17,4%.
Отже, тукосуміші мали вміст поживних речовин такий самий, як і в технологічному паспорті. В нітроамофосках вміст поживних речовин був нижчим, що пов’язано із технологічними порушеннями під час виробництва, а це може призвести до недобору врожаю при їхньому використанні. За застосування нітроамофоски слід проводити аналіз на вміст елементів живлення.

В.Карачка, головний агроном ЗАТ “УкрАгро НПК”

Интервью
Каждый сезон выращивания овощей для производителей не бывает легким и на 100% прогнозируемым. В частности, в последние годы значительно возросла активность вредителей на овощных культурах. Угрозу со стороны чешуекрылых чувствуют даже на... Подробнее
Фітопатолог, кандидат с.-г. наук Світлана Чоні
Люди, которые во всем ищут позитив, отмечают, что нынешней весной на полях хотя бы болезни не донимают. «И да, и нет», - комментирует ситуацию менеджер по технической поддержке направления защиты семян компании «Сингента», фитопатолог,... Подробнее

1
0