Спецвозможности
Статьи

Ринок сортових ресурсів цукрових буряків в Україні: нові та перспективні сорти

08.05.2009
799
Ринок сортових ресурсів цукрових буряків в Україні: нові та перспективні сорти  фото, иллюстрация

Галузь буряківництва має стратегічне значення та впливає на економіку України.

З часу введення цукрових буряків в культуру та початку їхнього промислового використання, відповідно до ринкових потреб та потенційних можливостей галузі, спостерігалося поступове збільшення посівних площ цукрових буряків у структурі посівів сільськогосподарських культур. Це потребувало створення та вдосконалення сортового різноманіття, розробки кардинально нових методів та способів селекції. Такі зміни сприяли подальшому динамічному розвитку у формуванні національних сортових ресурсів.
Світова площа посівів цукрових буряків становить близько 9 млн га. Близько 80% усіх посівних площ та валового збору цукрових буряків припадає на країни Європи. Найбільші посівні площі зосереджено в Росії, Франції, Німеччині. В Україні найбільше сіють буряки господарства лісостепової зони.
Сьогодні на фоні частих політичних та економічних змін спостерігаються дещо занижені, порівняно з потенційними можливостями, показники виробництва цукру. Незважаючи на це, в Україні ведеться селекція на продуктивність культури, якість та стійкість до абіотичних та біотичних факторів, а також інтродукуються деякі сорти іноземної селекції. Селекційний процес створення сортів та гібридів цукрових буряків передбачає застосування різних способів створення вихідного матеріалу та методів добору. Як вихідні екземпляри можуть бути використані гібридні популяції, сортове різноманіття України та світу, поліплоїди, гаплоїди, індуковані мутантні форми. Щоб вдосконалити та в подальшому вибрати номери для одержання якісного гібридного матеріалу, використовують масовий, індивідуально-родинний і родинно-груповий методи добору. Значні успіхи в селекції та створенні нових сортів мали використання цитоплазматичної чоловічої стерильності та створення високопродуктивних однонасінних сортів на цій основі.
На особливу увагу заслуговує впровадження інтенсивних технологій у селекції цукрових буряків. Вони сприяють прискоренню селекційного процесу, використовуючи біотехнологічні методи для гібридизації на клітинному рівні (злиття протопластів), мутагенезу, поліплоїдії та створенню гаплоїдних форм (культура пиляків та насіннєвих зачатків) у селекції на гетерозис.
Державне сортовипробування проводять на базі сортодослідних станцій Українського інституту експертизи сортів рослин (УІЕСР). Показники придатності цукрових буряків для поширення визначають відповідно до Методики проведення кваліфікаційної експертизи сортів технічних і кормових культур. У Реєстр нові сорти вписують за результатами трирічних даних, які отримують із дослідних установ Інституту, що працюють у різних грунтово-кліматичних зонах України.
Відповідно до Методики, дослідження кожного сорту здійснюють за такими основними показниками: врожайність коренеплодів, вміст цукру, збір цукру з гектара, придатність до механізованого збирання, динаміка прибавки, стійкість проти цвітушності та основних хвороб і шкідників. Результати, отримані в закладах експертизи, надходять до Інституту, де їх обробляють статистично. За результатами аналізу приймають рішення щодо реєстрації сорту та видають дозвіл на його комерційне використання.
Щорічно в Реєстр записують близько 100 сортів цукрових буряків української та іноземної селекцій, які й формують державні сортові ресурси цукрових буряків в Україні (рис. 1).
Рисунок 1 засвідчує, що кількість внесених у Реєстр сортів різної селекції змінюється щорічно. Так, найбільше зареєстрованих сортів української селекції зафіксовано в 2006 році (57%), найменше - в 2000 році (33%).
 У Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, станом на 15.05.2008 року внесено 110 сортів цукрових буряків. Більшість із них - це сорти іноземної селекції - 65% (рис. 1).
За результатами польових досліджень, до Державного реєстру сортів, придатних для поширення в Україні на 2009 рік, рекомендовано долучити 22 нові сорти цукрових буряків. Протягом трирічної експертизи вони мали найвищі показники врожайності, якості та стійкості до чинників навколишнього середовища. Серед них найціннішими в господарському відношенні, за даними Державного сортовипробування, визнали такі сорти.
Муррей (Заявник - насіннєва компанія "Лаєн Сідс Лімітед"). Триплоїд. Клубочок одноростковий. Паросток без антоціанового забарвленням. Тип розетки - розлога. Листок короткий. Листкова пластинка середня за розміром з помірною хвилястістю країв, слабогофрована. Черешок зелений, середньої ширини з білувато-зеленим забарвленням біля основи. Коренеплід великого розміру, довгий, ширококонічної форми, повністю заглиблений у грунт.
Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2006-2008) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 547,1 ц/га. Цукристість - 17,5 %. Збір цукру з гектара - 84 ц. Втрати цукру в мелясі - 1,7%. Гібрид стійкий проти цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу - 7,3 бала. Придатність до механізованого збирання - 8,1 бала.
Олеся КВС (Заявник - КВС ЗААТ АГ). Диплоїд. Клубочок одноростковий. Паросток з помірним антоціановим забарвленням. Тип розетки - напіврозлога. Листок довгий. Листкова пластинка середня за розміром з помірною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, середньої ширини з білувато-зеленим забарвленням біля основи. Коренеплід середнього розміру, середньої довжини, ширококонічної форми, повністю заглиблений у грунт.
Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2006-2008) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 584,4 ц/га, в Лісостепу - 584,2 ц/га. Відповідно: цукристість - 17,2; 16,8%; збір цукру з гектара - 82,5; 82,9 ц; втрати цукру в мелясі - 2; 2,1%. Гібрид стійкий проти цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу, відповідно, - 5,7; 7,8 бала. Придатність до механізованого збирання - 6,9-8,6 бала.
Альона КВС (Заявник - КВС ЗААТ АГ). Диплоїд. Клубочок одноростковий. Паросток із сильним антоціановим забарвленням. Тип розетки - розлога. Листок середньої довжини. Листкова пластинка середня за розміром з помірною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, середньої ширини з білувато-зеленим забарвленням біля основи. Коренеплід великого розміру, довгий, ширококонічної форми, заглиблений у грунт на 1/4.
Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2006-2008) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 599 ц/га, на Поліссі - 596,5 ц/га. Відповідно: цукристість - 16,4; 16,7%; збір цукру з гектара - 81,6; 79,3 ц; втрати цукру в мелясі - 2; 1,8%. Гібрид стійкий проти цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість проти церкоспорозу, відповідно, - 7,2; 5 балів. Придатність до механізованого збирання - 6,4-8,2 бала.
ФД 0607 (Заявник - "С.А. Флоримонд Депре"). Диплоїд. Клубочок одноростковий. Паросток без антоціанового забарвлення. Тип розетки - розлога. Листок короткий. Листкова пластинка середня за розміром з помірною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, середньої ширини з білувато-зеленим забарвленням біля основи. Коренеплід середнього розміру, довгий, ширококонічної форми, заглиблений у грунт на 1/4.
Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2006-2008) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 591 ц/га, на Поліссі - 610,3 ц/га. Відповідно: цукристість - 16,1; 16,6%; збір цукру з гектара - 77,9; 88,1 ц; втрати цукру в мелясі - 2; 1,8%. Гібрид стійкий проти цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість проти церкоспорозу, відповідно, - 7,4; 5,5 бала. Придатність до механізованого збирання - 6-8,3 бала.
ФД 0610 (Заявник - "С.А. Флоримонд Депре"). Диплоїд. Клубочок одноростковий. Паросток без антоціанового забарвлення. Тип розетки - напіврозлога. Листок середньої довжини. Листкова пластинка велика за розміром з помірною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, середньої ширини з білувато-зеленим забарвленням біля основи. Коренеплід середнього розміру, довгий, ширококонічної форми, повністю заглиблений у грунт.
Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2006-2008) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 557,8 ц/га. Цукристість - 16,7%. Збір цукру з гектара - 76,3 ц. Втрати цукру в мелясі - 1,9%. Гібрид стійкий проти цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість проти церкоспорозу - 7,8 бала. Придатність до механізованого збирання - 8,5 бала.
Леопард (Заявник - "СесВандерхаве Н.Б./С.А."). Диплоїд. Клубочок одноростковий. Паросток без антоціанового забарвлення. Тип розетки - розлога. Листок середньої довжини. Листкова пластинка середня за розміром з помірною хвилястістю країв, слабогофрована. Черешок зелений, середньої ширини з білувато зеленим забарвленням біля основи. Коренеплід середнього розміру, середньої довжини, ширококонічної форми, заглиблений у грунт на 1/4.
Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2006-2008) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 557,8 ц/га. Цукристість - 16,7%. Збір цукру з гектара - 76,3 ц. Втрати цукру в мелясі - 1,9%. Гібрид стійкий проти цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість проти церкоспорозу - 7,8 бала. Придатність до механізованого збирання - 8,5 бала.
Плутон (Заявник - "СесВандерхаве Н.Б./С.А."). Диплоїд. Клубочок одноростковий. Паросток без антоціанового забарвлення. Тип розетки - напівпохила. Листок середньої довжини. Листкова пластинка велика за розміром з помірною хвилястістю країв, слабогофрована. Черешок зелений, середньої ширини з білувато-зеленим забарвленням біля основи. Коренеплід середнього розміру, середньої довжини, ширококонічної форми, заглиблений у грунт на 1/4.
Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2006-2008) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 601,8 ц/га. Цукристість - 16,5%. Збір цукру з гектара - 84,4 ц. Втрати цукру в мелясі - 1,9%. Гібрид стійкий проти цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість проти церкоспорозу - 8,2 бала. Придатність до механізованого збирання - 8,4 бала.
Іріс (Заявник - "СесВандерхаве Н.Б./С.А."). Диплоїд. Клубочок одноростковий. Паросток без антоціанового забарвлення. Тип розетки - розлога. Листок середньої довжини. Листкова пластинка середня за розміром з помірною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок білий, середньої ширини з білувато-зеленим забарвленням біля основи. Коренеплід великого розміру, довгий, вузькоконічної форми, заглиблений у грунт на 1/4.
Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2006-2008) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 605,3 ц/га, на Поліссі - 583,8 ц/га. Відповідно: цукристість - 16,4; 17%; збір цукру з гектара - 82,1; 82,7 ц; втрати цукру в мелясі - 2,1; 1,9%. Гібрид стійкий проти цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість проти церкоспорозу, відповідно, - 7,1; 6,5 бала. Придатність до механізованого збирання - 6,3-7,9 бала.
ІЦБ 0609 (Заявник - Інститут цукрових буряків УААН). Диплоїд. Клубочок одноростковий. Паросток із сильним антоціановим забарвленням. Тип розетки - розлога. Листок середньої довжини. Листкова пластинка велика за розміром з помірною хвилястістю країв, слабогофрована. Черешок зелений, широкий з білувато-зеленим забарвленням біля основи. Коренеплід великого розміру, середньої довжини, вузькоконічної форми, повністю заглиблений у грунт.
Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2006-2008) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 487,8 ц/га. Цукристість - 16,4%. Збір цукру з гектара - 63,4 ц. Втрати цукру в мелясі - 2,2%. Гібрид стійкий проти цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу - 6,8 бала. Гібрид стійкий проти ризоманії. Придатність до механізованого збирання - 8,2 бала.
ІЦБ 0610 (Заявник - Інститут цукрових буряків УААН). Диплоїд. Клубочок одноростковий. Паросток з помірним антоціановим забарвленням. Тип розетки - напівпохила. Листок середньої довжини. Листкова пластинка велика за розміром із сильною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, середньої ширини з білувато-зеленим забарвленням біля основи. Коренеплід великого розміру, довгий, ширококонічної форми, повністю заглиблений у грунт.
Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2006-2008) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 464,2 ц/га. Цукристість - 16,5%. Збір цукру з гектара - 63,6 ц. Втрати цукру в мелясі - 1,9%. Гібрид стійкий проти цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу - 7,1 бала. Гібрид стійкий проти ризоманії. Придатність до механізованого збирання - 8,1 бала.
Ненсі (Заявник - "Даніско Сід ГмбХ"). Диплоїд. Клубочок одноростковий. Паросток із сильним антоціановим забарвленням. Тип розетки - напіврозлога. Листок середньої довжини. Листкова пластинка середня за розміром із сильною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, середньої ширини з білувато-зеленим забарвленням біля основи. Коренеплід середнього розміру, середньої довжини, ширококонічної форми, повністю заглиблений у грунт.
Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2006-2008) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 623,5 ц/га, в Лісостепу - 608,4 ц/га. Відповідно: цукристість - 16,5; 16,3%; збір цукру з гектара - 84,3; 73,6 ц; втрати цукру в мелясі - 1,8%. Гібрид стійкий проти цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість проти церкоспорозу, відповідно, - 5,7; 8,2 бала. Придатність до механізованого збирання - 7,3-8,3 бала.
У Перелік сортів рослин, перспективних для поширення в Україні у 2009 році, рекомендовано додати дев'ять сортів цукрових буряків: Янова, ШД 12730, Катюша, НІ 0450, Койот, Венера, Феррара, УС 1, Ворсар. Урожайність цих сортів була найвищою серед тих, які випробовували в польових умовах протягом двох років.
Значні досягнення в селекції та комплексне застосування їх для формування генетичного біорізноманіття сприяло створенню великої кількості сортів та гібридів цукрових буряків, які з успіхом використовують у виробництві. Одним із чинників високого врожаю є створення та впровадження у виробництво резистентних сортів культури, які проявляли б високі врожайні показники та показники якості залежно від зони вирощування. Виконання таких вимог сприятиме зростанню рентабельності виробництва цукру та сталому розвитку галузі.
На сьогодні в Реєстр внесено сорти з різними показниками продуктивності, якості та стійкості проти хвороб. Особливо важливою є реєстрація сортів, які одночасно з підвищеними показниками врожайності та якості мають у своєму генотипі механізми стійкості проти таких хвороб, як ризоманія та кореневі гнилі.

М. Мілієнко
Є. Яковлєв,
наукові співробітники УІЕСР 

Интервью
10 апреля украинское подразделение французской компании MAS Seeds и фирма Innovation Agro Technologies подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает внедрение в хозяйствах, которые являются клиентами MAS Seeds, созданной в... Подробнее
Гу­с­та­во Джан­кей­ра, пре­зи­дент Бра­зильсь­ко­го сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го то­ва­ри­ст­ва
Один из факторов успеха агросектора Бразилии - аграрные расписки. Подробнее об их внедрении рассказывает президент бразильского сельскохозяйственного общества Густаво Джанкейра.    

1
0