Спецвозможности
Статьи

Продуктивність насіння вітчизняних гібридів соняшнику

07.09.2012
1163
Продуктивність насіння вітчизняних гібридів соняшнику фото, иллюстрация

На сьогодні в Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, занесено 278 сортів та гібридів соняшнику, з яких 93 найменування - вітчизняної селекції та 185 - іноземної. Тож перед товаровиробниками постає непросте завдання під час вибору посівного насіннєвого матеріалу: який саме з сортів за певних умов дасть найвищий урожай.

Н. Кутіщева, В. Рожкован,
Інститут олійних культур НААН

Результативність виробництва соняшнику - важливої для України культури - залежить від знання його біологічних особливостей, а також дотримання рекомендацій із технології вирощування. Проте бажання більшості виробників соняшникової сировини отримати якомога вищі (та ще й найшвидше) прибутки призвело до того, що сівозміни було скасовано, технології зігноровано. Як наслідок - падіння врожайності. Щоб підтримати рівень виробництва соняшникової олійної сировини, виробники почали розширювати посівні площі. Але цей безперспективний спосіб дійшов межі. Тому суттєвим чинником підвищення врожаю насіння соняшнику стало впровадження у виробництво нових високоолійних, високоврожайних, екологічно пластичних та стабільних гібридів соняшнику.
Для забезпечення попиту на олійну сировину потрібно збільшити валові збори соняшнику. Підвищити врожайність площ, зайнятих під вирощування цієї культури, можливо двома способами: агротехнічним та селекційним. Нові гібриди соняшнику мають відповідати сучасним вимогам, а саме: бути екологічно пластичними, адаптивними й стабільними за будь-яких умов вирощування.
У цьому напрямі ведеться інтенсивна селекційна робота, результатом якої є створення високоврожайних екологічно пластичних гібридів, які можуть успішно конкурувати як з вітчизняними, так і з закордонними гібридами.
Протягом 2007-2010 рр. фахівці Державної служби з охорони прав на сорти рослин в Українському інституті експертизи сортів рослин вивчали нові гібриди соняшнику, які було створено в Інституті олійних культур. За результатами випробувань Держслужби, два прості міжлінійні гібриди соняшнику Регіон і Політ 2 та один трилінійний гібрид Каменяр внесено до Реєстру сортів рослин України й визнано національними стандартами. А простий міжлінійний гібрид соняшнику Початок на 2011 р. було визнано перспективним для поширення в Україні.
У 2010 вегетаційному році, коли температура повітря піднімалася до плюс 40°С, практично без дощів, нові гібриди соняшнику, які створювали саме для регіонів недостатнього зволоження (тобто, стійкі до посухи), в зоні Лісостепу сформували середню врожайність на рівні 18-19,5 ц/га. Найвищі врожаї зібрали у Вінницькій області: гібриди Початок та Політ 2 дали по 22,6 та 22,7 ц/га, відповідно. У Харківській області гібрид Регіон забезпечив урожай на рівні 21,2 ц/га. Трилінійний гібрид соняшнику Каменяр у 2009 р. (за результатами закінчення експертизи) в зоні Лісостепу дав урожай у межах 17-19,7 ц/га. Найкраще гібрид Каменяр уродив у Харківській області на Вовчанській сортодільниці - 29,6 ц/га.
Гібрид Політ 2 сформував середню врожайність 22,63 ц/га. Максимально сприятливі умови 2010 вегетаційного року для цього гібрида склалися в Запорізькій області (27,8 ц/га), в АР Крим (26,5 ц/га) та в Кіровоградській області (25,2 ц/га).
Гібрид Початок середню врожайність забезпечив на рівні 23,4 ц/га. Найпродуктивнішим гібрид був у Кіровоградській області (32,9 ц/га), в Одеській та в АР Крим - 30 і 30,4 ц/га, відповідно.
Гібрид соняшнику Каменяр у зоні Степу 2009 р. сформував середню врожайність 25 ц/га. Максимальний урожай зібрали в Дніпропетровській (37,1 ц/га), Одеській (31,6 ц/га) та Запорізькій областях (27,8 ц/га).
У 2011 р. на демонстраційному полігоні Інституту олійних культур (Запоріжжя) гібриди соняшнику сформували відносно високі врожаї, незважаючи на несприятливі погодні умови в першій половині вегетації рослин, тобто саме в основні етапи органогенезу. Найвищий урожай забезпечив гібрид Початок - 33,44 ц/га, гібрид Каменяр дав по 30,84 ц/га, а гібриди Політ 2 та Регіон - по 28,82 й 28,14 ц/га, відповідно.
За роки Державного випробування гібриди соняшнику забезпечили такі господарсько цінні ознаки:
   Регіон - простий міжлінійний ранньостиглий гібрид. Середня врожайність за період випробування в зоні Степу становила 26,4 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту - 0,8, до національних стандартів - 3,6 ц/га; в зоні Лісостепу - 28,1, гарантована прибавка до національних стандартів - 2,7 ц/га, вміст жиру - 49,9-50,8%, білка - 16-16,2%, вихід олії - 1376-1454 кг/га. Гібрид відносно стійкий до вилягання та посухи. За випробувальний період ураження хворобами й пошкодження шкідниками були незначні.
   Політ 2 - простий міжлінійний скоростиглий гібрид соняшнику. Середня врожайність за період випробування в зоні Степу становила 24,4 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів - 1,6; у зоні Лісостепу - 27,8, гарантована прибавка до національних стандартів - 2,4 ц/га, вміст жиру - 49,2-50,5%, білка - 16-16,4%, вихід олії - 1311-1413 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання. Відносно стійкий до посухи. За випробувальний період ураження хворобами незначні.
   Каменяр - трилінійний ранньостиглий гібрид олійного використання. Середня врожайність за час випробування в зоні Степу становила 26,5 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів - 1,6; в зоні Лісостепу - 27,1, гарантована прибавка - 1,8 ц/га, вміст жиру - 49,9%, білка - 16,7-17,2%, вихід олії - 1342-1504 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування були незначні.
Нові гібриди соняшнику, занесені в Реєстр сортів рослин України: простий міжлінійний ранньостиглий Регіон, простий міжлінійний скоростиглий Політ 2 та трилінійний ранньостиглий Каменяр - сприятимуть збільшенню виробництва олійної сировини соняшнику в Україні, особливо за умови дотримання рекомендованих технологій вирощування.

Интервью
экспорт
После подписания Соглашения о зоне свободной торговли с Канадой украинские аграрии получили шанс выйти на канадский рынок. Впрочем, положительный эффект станет ощутимым не сразу.
Corteva Agriscience — одна з найбільших публічних наукових компаній у світі чи не першою серед виробників насіннєвого матеріалу і засобів захисту рослин прийняла рішення припинити бізнес в росії після її повномасштабного нападу на Україну... Подробнее

1
0