Спецвозможности

інокуляція

25.04.20222453
Завдяки здатності до формування азотфіксувальних бульбочок, ризобії широко використовуються у біотехнології сільського господарства як біоагенти мікробних препаратів. Ефективність таких біопрепаратів
18.04.20223069
Однією з головних зернобобових культур світу є соя. Останнім часом спостерігається стабільна тенденція до збільшення її посівів і в Україні. Починаючи з 2000 р. площі під соєю зросли більш ніж у 32
24.03.20221641
У 80-х роках ХІХ ст. науковці відкрили здатність бобових рослин збагачувати ґрунти азотом. Вони з’ясували, що ключова роль у цьому процесі належить мікроорганізмам, які формують симбіотичні відносини
10.03.20225328
Про­тру­ю­ван­ня насіння є обов’яз­ко­вою тех­но­логічною опе­рацією пе­ред йо­го висіван­ням. І на цьому етапі, який не­мов­би є ос­таннім пе­ред йо­го висівом у ґрунт, насіння вчер­го­ве і, зда­ва­

28.01.20195247
Применение инокулянтов позволило практически полностью избежать использования минеральных азотных удобрений в технологиях выращивания бобовых культур. Но, в отличие от удобрений, потребность в
23.01.2019902
Немецкий Институт органической электроники, электронного излучения и плазменной технологии Общества имени Фрауенгофера изобрел новую технологию протравливания семян, которая использует

1
0