Спецвозможности
Статьи

Холодильне технологічне обладнання — споживачеві

05.06.2008
2015
Холодильне технологічне обладнання — споживачеві фото, иллюстрация

У харчовій та переробній промисловості й торговельній мережі України широко застосовують технологічне обладнання для охолодження і зберігання харчових продуктів і переробки сільгоспсировини.
Якнайширше застосування воно має у молоко-, м’ясо-, птахо- і рибопереробній промисловості, у кондитерському та цукровому виробництві, під час виготовлення лікеро-горілчаних і пивобезалкогольних напоїв, соків, вин, шампанського, спирту, під час переробки овочів і фруктів.
Окремий напрям застосування холодильного (охолоджувального) обладнання — торговельна галузь і громадське харчування, де його широко застосовують на складах, базах, овочесховищах, ресторанах, кафе, барах, їдальнях, буфетах та у різних продовольчих магазинах, павільйонах, кіосках та інших закладах роздрібної торгівлі.

Укрінформайбільший досвід і традиції виробництва чи застосування у продукції, що випускається, холодильного технологічного обладнання для потреб вказаних галузей та напрямів мають машинобудівні підприємства, які входять до сфери діяльності Міністерства промислової політики України, серед яких слід виокремити такі:
ВАТ “Рефма” (колишній завод “Мелітопольхолодмаш”), Запорізька обл., — різноманітні машини для молочнотоварних ферм, підприємств торгівлі та громадського харчування, стаціонарних холодильників, овочесховищ, залізничного транспорту і рибопромислових суден потужністю 3—35 кВт: холодильні машини типу МКВ, МВВ, ВР, СР, МВТ, МКТ, ІХМЗ для підтримки температур від –20 до +5°С; компресорно-конденсаторні агрегати класу АК, АВ, МАКБ холодопотужністю від 5 до 42,5 кВт; батареї екранні типу БЕН і ребристі БНР, ІРСП; холодильні установи ТХУ для охолодження молока від +30 до +4°С; роторно-поршневі компресори ХКБ, поршневі компресори ПБ холодопотужністю від 6,8 до 50 кВт; повітроохолоджувачі МВОФ, ВО з діапазоном охолоджування повітря –30...+15°С; установки охолоджування оборотної води УОВВ.
ВАТ “Томак”, Київ, — випускає обладнання для виробничих потреб, торгівлі та громадського харчування: установки для приготування та продажу газованих напоїв (із сиропом) Н-50, Н-50П потужністю 50 л/год; установки для продажу охолодженого пива П-50, П-2 потужністю до 50 л/год; шафи холодильні торгові ШХ із корисним обсягом шафи 0,55 м3; шафи морозильні ШМ із корисним обсягом 0,3 м3 із температурою охолодження не вище –18°С; шафи холодильні вітрини ШХВ з температурою в обсязі, що охолоджується, +4...+12°С.
Вказане обладнання комплектується зарубіжними холодильними агрегатами (Болгарія), які виготовляють за ліцензією фірми “Sanyo” (Японія): їх застосування підвищує технічний рівень, якість і довговічність експлуатації обладнання.
ВАТ “Оргтехавтоматизація”, Сімферополь, — для виноробної, безалкогольної та овочефруктоконсервної промисловості випускає теплообмінники трубчасті з поверхнею теплообміну 12 м2.
ВАТ “Темп”, Черкаси, — для молокопереробної галузі: ескімогенератори типу Л5-ОЕК для виробництва морозива “Ескімо” потужністю до 500 кг/год; заквасочні установки типу Л5 робочою місткістю від 12 до 630 л; резервуари охолодження молока Л5-ОК місткістю 1,8 м3; охолоджувальні установки УВ із потужністю переробки сировини 0,34 т/год зі зниженням температури від +32 до +4°С; охолоджувачі пластинчасті для комплектації міні-цехів із виробництва масла.
Крім того, заводські міні-заводи потужністю 800 л/добу комплектуються відповідними охолоджувачами та холодильними машинами.
ВАТ “Мелітопольпродмаш”, Запорізька обл., — лінії розливу та пакування пивобезалкогольних напоїв потужністю до 6000 пляшок/год комплектуються холодильними машинами типу МВТ.
ВАТ “Полтавамаш” — у комплектах обладнання, що виготовляється для переробки м’яса, використовує льодогенератори кубикового льоду потужністю 50 кг/добу, в обладнанні для переробки птиці потужністю до 100 шт./год — охолоджувачі типу В2-ФЦЛ.
ВАТ “Комплекс”, Черкаси, — для виробництва м’яких сортів морозива випускає: одно- та двоциліндрові фризери МК-ОФО та МК-ОФД потужністю понад 30 кг/год; установки для випікання вафельних стаканчиків МК-ОВС потужністю 300 ст./год; установки МК-ОДМ для дозування морозива у коробки потужністю 150—1800 л/год.
ВАТ “НДІФерммаш”, Київ, — для молочнотоварних ферм випускає охолоджувачі для зберігання молока за температури +4°С місткістю резервуара 1000—1800 л.
ВАТ “Білопольський машзавод”, Сумська обл., — для потреб виноробства постачає установки перегінні кубові типу УПК (виробництво спирту з виноградних вичавок) потужністю 30 л абсолютного алкоголю за годину із застосуванням холодильників-конденсаторів.
ВАТ “Київпродмаш” — для кондитерської промисловості випускає різноманітне комплектне обладнання з виробництва цукерок і печива, зокрема лінії для виробництва вафель з охолоджувальними шафами типу 18-ШОВ потужністю до 300 кг/год.
ВАТ “Барський машзавод”, Вінницька обл., — випускає столи універсальні температурні Ж7-УТС для охолодження карамельної маси з площею поверхні теплообміну не менше 1,45 м2, установки вистоювання корпусів цукерок А2-ШВБ продуктивністю 960—1330 кг/год.
Окремі види холодильного обладнання випускають чи застосовують у своїй готовій продукції також ВАТ “Ніжинський механічний завод” (спиртова промисловість), ВАТ “Смілянський машзавод” (цукрова галузь), ВАТ “Донецький завод “Продмаш” (м’ясопереробка, переробка овочів та фруктів) та інші підприємства.
Слід казати, що заводи, які традиційно випускають холодильне обладнання, не повністю задовольняють потреби у ньому споживачів, і, насамперед, щодо потрібної номенклатури такого обладнання.
В останнє десятиріччя з’явилася значна кількість структур із недержавною формою власності, які доволі успішно та оперативно зайняли вільні місця у машинобудівній ніші виготовлення холодильного обладнання. Зазвичай, це невеликі підприємства (фірми, кооперативи, компанії, представництва) з колективною чи індивідуальною формами власності із залученням іноземних чи вітчизняних інвестицій.
За короткий термін вони адаптувалися у ринковому середовищі країни, оперативно реагують на зміни вимог на ньому, що дає змогу таким підприємствам закріпитися у машинобудівному середовищі, знайти своїх споживачів. Цьому допомагає і те, що в обладнанні, що випускається, ці структури, зазвичай, застосовують новітні технології і конструктивні рішення, матеріали та комплектуючі (часто іноземного походження), що позитивно впливає на технічний рівень, якість, довговічність цього обладнання.
Серед таких підприємств, насамперед, слід виокремити багатогалузеве підприємство НВО “Росс”, Харків, яке випускає таке холодильне обладнання: шафи холодильні торгові низькотемпературні ШХТН загальним обсягом 800 л; вітрини холодильні торгові ВХТ обсягом 400—800 л; камери холодильні низькотемпературні КХН і камери морозильні КМ загальним обсягом 3—6 м3; вітрини та прилавки холодильні та морозильні ВПХТ із плоским і випуклим склом площею полиць від 0,47 до 1,85 м2 (вони оснащені пультами управління з цифровим термометром, а також вбудованими холодильними боксами); камери для швидкого замороження м’яса та м’ясопродуктів обсягом 3 м3 типу КМ; охолоджувачі пива на 30—60 л/год; комплектне обладнання (лінії) для виробництва різних видів морозива потужністю 50—150 кг/год, оснащені надійними імпортними гартівними агрегатами підвищеної надійності.
Комплектність постачання обладнання для виробництва різних видів морозива залежно від продуктивності наведено в таблиці.
Ще раз слід підкреслити, що обладнання, яке випускається об’єднанням “Росс”, завдяки застосуванню новітніх матеріалів та імпортних комплектуючих виробів та впровадженню новітніх технологій, інженерних і конструктивних рішень, дизайну, — вигідно виокремлюється на тлі іншого аналогічного обладнання.
НВФ “Ютам”, Київ, має десятирічний досвід у виготовленні холодильного обладнання. Відома на ринку України як Центр холодильних технологій фірма є ексклюзивним представником у країнах СНД відомих компаній — виробників холодильної техніки Bitzer (компресори) і Gunter (теплообмінники, конденсатори, повітроохолоджувачі) з Німеччини. Обладнання, яке випускає “Ютам”, виготовляється на базі сучасних технологій замороження харчових продуктів із залученням вітчизняних і зарубіжних комплектуючих виробів та агрегатів, зокрема компаній Bitzer, Bock, Gunter, Teco (Німеччина), Daufoss-Maneurop (Франція), Bristol (США), Eco (Італія).
Такий симбіоз використання вітчизняного та імпортного устаткування в комплектах обладнання, що виготовляються фірмою, вигідно різнить її за ціною з аналогами зарубіжного виробництва, які імпортуються в Україну.
НВФ “Ютам” випускає: установки плиточного замороження блочного м’яса, риби, птиці, овочевих і фруктово-ягідних сумішей; установки ультраохолодження пива, води, молока; технологічні лінії з виробництва маргарину та вершкового масла, термостатичні камери та сховища різних обсягів і температурних діапазонів; технологічні лінії тунельного охолодження під час виробництва кондитерських виробів; тунельні установки “шокового” замороження м’яса, птиці, овочів, фруктів та ягід, — а також здійснює комплексне оснащення продовольчих магазинів і супермаркетів торговим обладнанням з виносним централізованим холодозабезпеченням (холодильні та морозильні шафи, вітрини, прилавки, камери тощо).
Для замороження м’яса в тушах фірма використовує холодильні камери з одно- чи двофазовим процесом замороження.
Однофазовий процес дає змогу мінімізувати втрати вологи та смакових властивостей продуктів під час замороження (новинка).
Для замороження великих туш фірма пропонує морозильний тунель із новою технологією замороження, яка передбачає використання блочного обладнання, завдяки чому можна регулювати витрати електроенергії залежно від ваги одиниці продукту і потреби у глибині замороження. Тунельна лінія складається з окремих блоків, що легко монтуються, кожен з яких укомплектований своїм холодильним агрегатом. Її особливості: конструкція лінії дає змогу уникнути перетинаннь повітряних потоків у тунелі, що дає можливість зменшити потужність обладнання, яке використовується; завдяки значному холодному обдуву у малому обсязі досягається висока швидкість термопередачі; ремонт обладнання виконується легко і швидко завдяки тому, що для відновлення блока, який вийшов із ладу, немає потреби зупиняти й виводити з виробничого процесу всю лінію.
Для великих харчових комбінатів і переробних комплексів пропонується автономна плиточна морозильна установка (новинка), яка дає змогу швидко та якісно заморожувати блоками м’ясо, рибу, птицю, овочі й фруктові суміші в однофазовому режимі потужністю 3—20 т/добу.
Доволі широку гаму холодильного обладнання пропонують й інші структури, зокрема:
Кооператив “Надія”, Черкаси, — лінії фасування та загартовування морозива потужністю 220—530 кг/год, автоматизовані лінії для виробництва сирків, глазурованих шоколадом (повітроохолоджувачі та холодильні шафи);
Фірма “Айсберг”, Одеса, — репрезентує в Україні фірми Arneg, Uniblock Zanotti, Framec та ISA (Італія) і “Фриго-ХМ” (Болгарія) — пропонує широкий спектр холодильних і морозильних шаф, вітрин, прилавків, камер, ларів, льодогенераторів, сокоохолоджувачів, стелажів, обладнання для виробництва морозива і соків, навіть міні-холодильники для легкових автомобілів;
ВП “Технолог”, Харків, — охолоджувачі обсмаженого арахісу вагою завантаження 40 кг;
Компанія “Дієз-продукт”, Київ, — обладнання для виробництва морозива потужністю 15—20 кг/год, шафи холодильні типу ШХ і ШМ на 360—710 л;
АТ “Теспо”, Полтава, — лінії виробництва молочних продуктів потужністю 20—700 кг/год, морозива — 60—100 кг/год, пункти прийому та охолодження молока на 600 л, охолоджувачі пластинчасті на 3000—25000 л/год, камери холодильні на 8—16 м3;
ТОВ “Сайленс”, Київ, — льодогенератори для громадського харчування потужністю 22—530 кг/добу, льодогенератори м’ясопереробки 90—1220 кг/добу, нагромаджувальні бункери до льодогенераторів місткістю 100—500 кг, холодильні шафи різної вологості на 350—1350 л, холодильні камери для замороження гарячих продуктів на 12—65 кг, охолоджувачі питної води на 53 л/год, охолоджувачі (пластинчасті й трубчасті) молока на 1250—10000 л/год, охолоджувачі карамелі на 1200 кг/год;
ТОВ “Тронка-Агротех”, Київ, — для переробки молока реалізує охолоджувачі, приймальні місткості, фризери, танки дозрівання морозива, ескімогенератори, загартовувальні тунелі, холодильні шафи; крім того, для торгівлі пропонує прилавки, вітрини, шафи, суперморозильники, сокоохолоджувачі, а також генератори крижаної води, камери й тунелі “шокового” замороження, акумулятори холоду, гартівні камери, льодогенератори, зерноохолоджувачі.
Наведене вище дає уяву, що машинобудівники вже нині здатні забезпечувати практично всі напрями харчової та переробної промисловості, торговельну мережу і заклади громадського харчування потрібним технологічним холодильним обладнанням, при цьому більшість із них надають гарантії щодо безперебійної роботи техніки не менше одного року.
Ці підприємства за індивідуальними вимогами споживачів у стислий термін, у разі потреби, спроектують, виготовлять замовлене обладнання, проведуть його монтаж на площах споживача та пусконалагоджувальні роботи, здадуть його в експлуатацію “під ключ”, навчать обслуговуючий персонал, забезпечать гарантійне і сервісне обслуговування, нададуть запасні частини. До того ж, ціни на таке обладнання та послуги нижчі від зарубіжних аналогів.

В. Войтовський,
заст. директора Департаменту ливарного виробництва України,
Я. Пижинський,
канд. екон. наук, голова правління, генеральний директор ВАТ “Мелітопольпродмаш”

Интервью
Насколько важно заботиться о качестве зерна? Что такое нотификации и почему их стоит бояться Украине? Какие болезни зерновых являются угрозой для имиджа украинской сельхозпродукции propozitsiya
У 2-3 рази менше проходів техніки по полю. До 70 % менше витрат (вартість техніки для підготовки ґрунту та паливо)
Застосування технології смугового обробітку у зонах ризикованого землеробства допомагає досягати стабільних врожаїв Клімат вимагає особливого підходу Вже близько половини сільськогосподарських угідь України можна віднести до зони... Подробнее

1
0