Спецвозможности
Агробизнес

Джалентра™ — новий щабель інтегрованого захисту від шкідників

03.02.2023
873
Джалентра™ — новий щабель інтегрованого захисту від шкідників фото, иллюстрация

Захист польових культур від шкідників — першочергове завдання в технології вирощування. Тоді як Кораген® добре відомий на ринку та не перший рік вирішує питання з лускокрилими шкідниками, в посівах активно поширюються відносно нові, серед яких і карантинні шкідники.

Зокрема, вже звичним явищем на кукурудзі та соняшнику стали павутинні кліщі, вже не перший рік шкодить в західних регіонах України та активно освоює нові ареали західний кукурудзяний жук (діабротика, ЗКЖ). Багаторічні спостереження науковців компанії FMC показали, що початок льоту імаго діабротики співпадає з масовим льотом-яйцекладкою стеблового кукурудзяного метелика, а подеколи — й бавовникової совки. Варто додати, що однією інсектицидною обробкою жуків діабротики не проконтролювати, потрібна розробка комплексної стратегії боротьби. Але, якщо нехтувати контролем дорослих оcобин, то у разі запланованого повторного посіву кукурудзи можна наступного року отримати доволі сильну шкоду від личинок ЗКЖ. Прості розрахунки показують, що вже одна особина діабротики на рослину викликає ризик ураження личинками наступного року. Співвідношення у популяціях ЗКЖ самців до самиць становить 1:1. Одна самиця, за різними даними, відкладає 400–1200 яєць, більшість із яких гинуть впродовж зимового періоду. Та навіть якщо виживе лише 5 % яєць, то 0,5 самиць/рослину х 500 яєць х 5 %, то за сівби кукурудзи наступного року ми можемо отримати вже 12 личинок на рослину, що можуть спричинити доволі сильної шкоди та втрати врожайності. Саме тому потрібно контролювати імаго діабротики навіть у разі низької щільності популяції.

Науковці компанії FMC тривалий час працювали над розробкою рішення цієї проблеми. В порфоліо компанії є молекула Rynaxypyr® — світовий лідер у контролі лускокрилих шкідників, відома на українському ринку завдяки інсектициду Кораген®. Але ринок почав потребувати препарату з більш широким спектром дії, наприклад, з дією на комах ряду твердокрилих, тобто жуків. Результатом багаторічної роботи стала поява на українському ринку інсектициду Джалентра™.

Джалентра™ дає змогу аграріям лише однією обробкою надійно проконтролювати максимально широкий спектр шкідників кукурудзи, сої, соняшнику — лускокрилих, листогризучих жуків, шкідників із сисним ротовим апаратом (попелиць та павутинних кліщів)

  • У складі продукту поєднанні розроблені саме компанією FMС потужні діючі речовини: хлорантраніліпрол, 106 г/л, та біфентрин, 156 г/л, препарат виготовлений у формі концентрату суcпензії;
  • Джалентра™ — новий щабель у розвитку інтегрованого захисту. Унікальне поєднання діючих речовин різних класів з різним механізмом дії — молекули Rynaxypyr® (антраніламіди), світового лідера в контролі лускокрилих шкідників, та біфентрину, піретроїдної молекули з найширшим спектром дії та найвищою стійкістю до розпаду під дією факторів навколишнього середовища, забезпечує ефективну дію на різні стадії розвитку лускокрилих шкідників — яйце, личинку, дорослу особину.

Але чому саме біфентрин було обрано в якості партнеру до молекули Rynaxypyr® в складі препарату Джалентра™? Серед інших піретроїдних сполук його виділяє низка унікальних властивостей:

  • Біфентрин має найширший серед піретроїдів спектр інсектицидної активності проти представників рядів Лускокрилих (метеликів), Твердокрилих (жуків) та Рівнокрилих (цикади, щитовки, попелиці), а також білокрилок та кліщів завдяки наявності трифлоропропенильної кислоти у складі молекули;
  • Біфеніловий хвіст, унікальний для молекули біфентрину, зумовлює помірну різницю у зв’язуванні сайту дії та метаболізмі у комах, за рахунок чого дещо важче метаболізується, тому й довший залишковий захист і повільний розвиток резистентності. Біфентрин проявляє репелентність до багатьох видів комах, що приводить до зниження їхньої харчової активності і, відповідно, до зниження втрат урожаю
  • Хоча біфентрин і не трансламінарний, проте, завдяки своїм ліпофільним властивостям, він здатний рухатися по краях листя в восковому шарі, забезпечуючи частковий контроль шкідників контроль на нижній стороні листя та кращу стійкість до змивання опадами.

Також, біфентрин забезпечує триваліший, ніж інші піретроїди, захист що підтверджено дослідженнями, проведеними авторитетними науковими інститутами та дослідниками FMC. Наявність біфенілового спирту сповільнює швидкість гідролізу, таким чином, уповільнюється напіврозпад. Якщо порівняти біфентрин з іншою поширеною піретроїдною сполукою, лямбда- цигалотрином, то період напіврозпаду під дією світла (фотоліз) становить 408 днів для біфентрину проти 53,8 днів для лямбда цигалотрину, відповідно, забезпечується триваліший захист від шкідників.

Однією інсектицидною обробкою жуків діабротики не проконтролювати, потрібна розробка комплексної стратегії боротьби, слід контролювати імаго діабротики навіть у разі низької щільності популяції. Адже, якщо нехтувати контролем дорослих оcобин, то у разі запланованого повторного посіву кукурудзи наступного року можна отримати доволі сильну шкоду від личинок ЗКЖОднією інсектицидною обробкою жуків діабротики не проконтролювати, потрібна розробка комплексної стратегії боротьби, слід контролювати імаго діабротики навіть у разі низької щільності популяції. Адже, якщо нехтувати контролем дорослих оcобин, то у разі запланованого повторного посіву кукурудзи наступного року можна отримати доволі сильну шкоду від личинок ЗКЖ

Втім особливі не лише діючі речовини продукту, а і його препаративна форма, розроблена для покращення властивостей. Формуляція демонструє відмінні властивості змішування, стійкості до змивання опадами, підсилення трансламінарної дії в мінливих умовах навколишнього середовища. Інсектицид Джалентра™ показав відмінну фізичну суміс­ність із поширеними партнерами в бакових сумішах, зареєстрованих для використання на тих самих культурах, що й Джалентра™, включаючи інсектициди, фунгіциди, гербіциди, листкові добрива та ад’юванти. Має підтверджену хімічну стабільність у бакових сумішах у широкому діапазоні погодних умов та температур (15…25 °C), pH робочого розчину (5-7-9) і часу (до 72 годин у баковій суміші після приготування). Вимагається лише нормальне розчинення для ресуспендування компонентів і продовження обприскування. За проходження опадів через дві години після застосування ефективність продукту протягом декількох днів після застосування майже не знижується.

Застосування Джалентра™ поєднує надійний захист від лускокрилих шкідників протягом 21 дня завдяки молекули Rynaxypyr™, що забезпечує дію на шкідників, розвиток покоління яких доволі розтягнутий у часі, та контактну дію. Проти лускокрилих шкідників препарат потрібно застосовувати в період від початку масового льоту шкідника до початку відродження личинок. При цьому оптимальним строком застосування є період масового відкладання яєць шкідником. Одночасно можуть бути наявні і «накладатися» одна на одну й різні стадії розвитку лускокрилих та інших шкідників, наприклад, перше покоління бавовникової совки, що завершує розвиток, і початок льоту стеблового метелика. Крім того, завдяки контактній дії, контролюються дорослі особини лускокрилих, що наявні на полі в момент проведення обприскування, та вже відродженні личинки молодших віків, які відкрито живляться. За рахунок цього значно зменшується кількість відкладених яєць, тобто забезпечується додатковий механізм контролю шкідників, та підвищується швидкість дії (смертність — до чотирьох годин за прямого контакту з препаратом). Проти імаго західного кукурудзяного жука обробки проводять у період льоту, за досягнення ЕП (1–2 особини на рослину). Зазвичай, ці періоди співпадають, і за рахунок однієї обробки Джалентра™ досягається потужний контроль лускокрилих шкідників у поєднанні з контролем імаго діабротики, що в момент обробки є у посівах, що викликає значне зменшення щільності популяції. Що важливо, контактно контролюються також попелиці, колонії яких часто наявні у посівах кукурудзи, та рухомі форми павутинного кліща, який останніми роками активно поширюється не лише на сої, а також шкодить й у посівах соняшнику та кукурудзи.

Джалентра™ зареєстровано не лише на кукурудзі проти лускокрилих шкідників, імаго ЗКЖ та попелиць, а й проти совок, вогнівок, попелиць на сої та соняшнику

Що стосується діабротики, то однією інсектицидною обробкою імаго не проконтролювати, адже дорослі особини тривалий час відроджуються з ґрунту та мають здатність мігрувати на відстані до 40 км у пошуках більш соковитих посівів, тому максимальну ефективність можна досягти, як мінімум, двома послідовними обробками з інтервалом 10–14 діб. Але, якщо літ співпадає з яйцекладкою лускокрилих, доцільно обрати Джалентра™, яка додатково проконтролює й імаго ЗКЖ та значно зменшить щільність популяції. В подальшому, за підвищення щільності льоту, рекомендована цілеспрямована обробка проти імаго ЗКЖ інсектицидом Данадим® Мікс.

Норма використання Джалентра™ становить 300–400 мл/га. Продукт зареєст­ровано не лише на кукурудзі проти лускокрилих шкідників, імаго ЗКЖ та попелиць, а й проти совок, вогнівок, попелиць на сої та соняшнику.

З появою на ринку на ринку Джалентра™ компанія FMC розширила своє портфоліо інсектицидів, і тепер аграріям легше обирати продукт конкретно під певний спектр шкідників. Джалентра™ дає змогу аграріям лише однією обробкою надійно проконтролювати максимально широкий спектр шкідників кукурудзи, сої, соняшнику — лускокрилих, листогризучих жуків, шкідників із сисним ротовим апаратом (попелиць та павутинних кліщів). Крім того, контролюються різні стадії розвитку лускокрилих шкідників — яйце, личинка, імаго. І все це — через вдале поєднання потужної молекули Rynaxypyr™, яка забезпечує найпотужніший у класі діючих речовин контроль лускокрилих шкідників з одним із найпотужніших піретроїдів, біфентрином, який найдовше залишається активним на рослині, у складі якісно нової формуляції продукту Джалентра™. Все це додатково забезпечує тривалість захисного періоду за мінливих погодних умов (опади, низькі та високі температури тощо) та безпосередніх умов обприскування (pH робочого розчину, температура, інтервал між приготуванням та внесенням).

Інсектицид Джалентра™ від FMC — вдалий вибір для більшості польових ситуацій!

Володимир Салієнко,
менеджер із питань захисту польових культур

Ключевые слова: FMC, інсектицид
Интервью
В августе одна из ведущих мировых агрохимических и селекционных компаний Corteva Agrisciences провела масштабный опрос подростков и их родителей в 6 странах Восточной Европы. В ходе опроса тех, кто только определяется с выбором будущей... Подробнее
Ма­рек Руж­няк— влас­ник гру­пи ком­паній Agro-Land Group
Уже несколько лет в Украине приобретает популярность стрип-тилл, полосная технология обработки почвы, и польская компания Agro-Land - один из ее «первопроходцев» у себя на родине и активный

1
0