Спецвозможности
Агробизнес

Досвід Польщі: ринки м’яса та молока

15.07.2008
868
Досвід Польщі: ринки м’яса та молока фото, иллюстрация

Польща є потужним європейським та світовим виробником сільськогосподарської продукції та продуктів харчової промисловості. Ця країна посідає шосте місце в Європі за обсягами виробництва м’яса та молока, з огляду на поголів’я свиней — третє (17 млн гол. у 2004 р.), великої рогатої худоби (ВРХ) — дев’яте місце (5,4 млн гол.). Крім цього, Польща входить до числа найпотужніших європейських виробників жита (друге місце), картоплі (третє місце), пшениці та цукрових буряків (п’яте місце).
Польща увійшла до Європейської спільноти із високими показниками виробництва у тваринницькій галузі. У 2004 році поголів’я свиней становило 17 млн голів, ВРХ — 5,4 млн голів. Загальний обсяг виробництва м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) у 2004 році становив 4560 тис. т, у тому числі свинини — 2538, яловичини — 611, телятини — 53, м’яса домашньої птиці — 1309 тис. т.
Підготовка до членства у Європейському Союзі сприяла концентрації вигодовування молочної та м’ясної худоби. Це стало причиною того, що з ринку пішло багато малих виробників (особливо це стосувалося вигодовування молочної худоби). Проте інтеграція в ЄС дала змогу збільшити рентабельність виробництва яловичини та молока, а також наростити експорт м’ясо-молочної продукції.
Відкриття кордонів країн ЄС сприяло істотному зростанню експорту молочної продукції, переважно знежиреного сухого молока та сирів. Стимулюючу дію мають високі ціни у торгівлі з країнами ЄС. Сухе молоко з Польщі направляється головним чином в ЄС-15 та в треті країни (за межами ЄС-25), зокрема в Алжир. Сир — у ЄС-25 (у т.ч. у Чехію, Німеччину та Голландію). Тваринне масло експортується головним чином у Бельгію, Німеччину та Голландію. Після вступу до ЄС відмічається зростання зовнішнього попиту на молоко та сметану в якості сировини для подальшої переробки, а також йогуртів та молочних напоїв, що є досить новим явищем для польського ринку. Попит на названу польську продукцію, зокрема, збільшився з боку німецького та голландського ринків.
У 2004 році в Польщі введено регуляторні механізми на аграрному ринку в рамках Спільної Сільськогосподарської Політики (ССП), метою яких є стабілізація попиту та пропозиції за окремими товарними позиціями й гарантування аграріям стабільних цін збуту для забезпечення рентабельності сільськогосподарського виробництва, споживачам, відповідно, — стабільних закупівельних цін. Механізмами, які регулюють ринки в Польщі, займаються два агентства — Агентство сільськогосподарського ринку (АСР) і Агентство реструктуризації та модернізації сільського господарства (20 товарних груп та два ринки, відповідно). Регулювання охоплює в тому числі ринки зернових, цукру, м’яса та молока. У 2004 році обидва агентства виплатили аграріям у рамках реалізованих механізмів 340 млн злотих (близько 110 млн доларів США).


Джерела фінансування
сільського господарства
Згідно з даними за 2004 рік, витрати з національного бюджету на сільське господарство та розвиток сільських територій загалом становили 4,6 млрд злотих (приблизно 1,5 млрд доларів США), в тому числі:  • на сільське господарство — 608 млн злотих (приблизно 200 млн доларів США);

  • на розвиток села — 2,4 млрд злотих (приблизно 800 млн доларів США).

Крім цього:  • на сільськогосподарські ринки (АСР) — 874 млн злотих (приблизно 290 млн доларів США);

  • на сільське господарство з бюджетів воєводств — 683 млн злотих (приблизно 227 млн доларів США).

Витрати з бюджету Європейського Союзу — понад 2,1 млрд злотих (приблизно 700 млн доларів США). Це головним чином були дотації в рамках програми SAPARD (передвступна допомога), прямі доплати стосовно сільськогосподарських угідь та дотації в рамках Плану розвитку сільських територій.
Разом витрати на сільське господарство та розвиток сільських територій з обох бюджетів становили 6,7 млрд злотих, тобто приблизно 2,2 млрд доларів США.
Слід підкреслити, що більшість виплат з бюджету ЄС потребує внутрішнього співфінансування.


Структура виробництва
та розподіл продукції
У структурі промислового виробництва Польщі приблизно 20% припадає на харчовий сектор. Здебільшого промисловість цього сектору зосереджена в приватних руках (майже 95% підприємств, що забезпечують у середньому понад 50 робочих місць кожне). Майже 90% продукції направляється на внутрішній ринок, 10,6% — на експорт. У структурі реалізованої продукції харчового сектора 23,7% — це м’ясні продукти, 15,7% — молочні вироби та 19,7% — інші харчові продукти. У харчуванні має місце тенденція до зростання у споживанні м’яса домашньої птиці та падіння — у споживанні яловичини. У 2004 році споживання м’яса на душу населення в Польщі було на рівні 67 кг (в Україні — 38,5 кг). Середній удій від 1 корови в 2004 році становив 4082 л (на 946 літрів більше, ніж у 1995 році), споживання молока на душу населення — 170 л.
Польща є значним експортером сільгосппродукції та продуктів харчування. Частка цих товарів у загальному експорті країни в 2004 році становила 8,7% (вартість — 5,2 млрд євро), а в імпорті — 6,7% (4,4 млрд євро). Було досягнуто позитивне сальдо — 853 млн євро, що є ефектом лібералізації торгівлі сільськогосподарськими виробами з ЄС. Даються взнаки осучаснення переробної галузі та відносно низька собівартість виробництва — звідси конкурентоспроможність на ринках ЄС.
Головними споживачами польських сільгосппродукції та продуктів харчування є країни ЄС — на ринки 24 країн направляється продукції на суму 3,8 млрд євро. Зауважимо, що до країн ЄС надходить 72% експорту сільгосппродукції та продуктів харчування з Польщі, частка цих країн у імпорті Польщі складає 62%. Серед імпортерів з ЄС найбільшими споживачами згаданої продукції польського походження є: Німеччина (36% постачань з Польщі до країн Європейської спільноти), Голландія, Великобританія, Італія, Чехія та Литва.
До країн СНД сільгосппродукції та продуктів харчування експортується приблизно на 700 млн євро й на таку саму суму — в усі інші країни. Серед країн СНД основними покупцями є Росія (59% постачань з Польщі у країни співдружності) та Україна (20%).
У польському експорті сільгосппродукції та продуктів харчування частка живої худоби та продуктів тваринного походження охоплює 31%, продуктів рослинного походження — 40%. При цьому в експорті продуктів тваринного походження знижується частка живої худоби, при тому що в абсолютних показниках у кількісному та вартісному вимірі — збільшується. Одночасно збільшується, як у відносних, так і в абсолютних показниках експорт м’ясних та молочних продуктів.
У групі “живої худоби” у вартісному вимірі на ВРХ припадало 67% експорту (в рамках товарної групи), коней — 18, свиней — 6, овець та кіз — 2, інших тварин — 7%. Жива худоба експортується головним чином у країни ЄС (зокрема в Італію), Росію, Румунію, а в 2005 р. — також в Україну.
Щодо м’яса основні обсяги експорту припадають на яловичину, яка постачається, в тому числі, в Білорусь, Росію та Україну. Останнім часом у постачаннях за цими напрямами з’явилися ускладнення у торгівлі, пов’язані з ветеринарними свідоцтвами. Споживачами польської свіжої та мороженої яловичини є також країни ЄС (переважно Голландія, Італія, Великобританія, Німеччина та Ірландія).
У експорті м’яса домашньої птиці (головним чином, тушок та елементів) збільшується частка експорту до країн ЄС — як наслідок ліквідування митних бар’єрів. Курячі яйця експортують переважно в Німеччину, Голландію, Чехію та Словаччину.


Польсько-український
товарообмін
За даними Головного управління статистики Польщі, зовнішня торгівля між Польщею та Україною в секторі сільгосппродукції та харчових продуктів у 2005 році виглядала таким чином (подано дані експорту з Польщі, імпорту в Польщу), млн євро:  • жива худоба та продукти тваринного походження: експорт — 45,3, імпорт — 6,2;

  • продукти рослинного походження: експорт — 33,5, імпорт — 25,7;

  • готові харчові продукти та напої: експорт — 74,2, імпорт — 13,9;

  • рослинні та тваринні жири й олії: експорт — 1,5, імпорт — 8,4.

Товарообіг сільськогосподарськими виробами та продуктами харчування досяг 208,7 млн євро. Польща є нетто-експортером у цій групі товарів. Порівняно з 2004 роком, найбільшу позитивну динаміку у 2005 році відзначено щодо експорту продуктів рослинного походження (зростання на 50,7%), а також живої худоби та продуктів тваринного походження (зростання на 40,3%). У польському імпорті з України майже на 85% збільшилися поставки продуктів рослинного походження та на 120,4% — жирів та олій. 


М. Онищук,
торговий радник
Посольства РП в Україні

Интервью
Александр Водолажченко, директор по Информационным Системам агрохолдинга AgroGeneration
Представить развитие любого бизнеса без активного внедрения информационных технологий сегодня невозможно. Выращивание сельскохозяйственной продукции в отличие от промышленных процессов крайне чувствительно ко многим непредсказуемым... Подробнее
Олександр Ярещенко, заступник директора з наукової роботи Інституту садівництва НААН
Ягодничество называют одной из самых перспективных отраслей АПК. Именно сюда и начинающие, и опытные аграрии вкладывают большие суммы денег. О том, по каким критериям следует выбирать культуры и жива

1
0