Спецвозможности
Статьи

Для тих, хто використовує автотракторну техніку взимку

05.06.2008
1377
Для тих, хто використовує автотракторну техніку взимку фото, иллюстрация

Пускові рідини


Для пуску холодного бензинового двигуна за низьких температур навколишнього середовища потрібно, щоб у циліндри надходила паливно-повітряна суміш, здатна займатися від іскри запалювання за невеликої частоти обертання колінчастого вала. Для пуску дизельного двигуна в його циліндрах має утворюватися паливно-повітряна суміш, здатна самозайматися. За низьких температур пускові властивості бензину та дизельного палива можуть бути недостатні. Існуючі засоби полегшення пуску двигуна можна умовно поділити на дві групи. Перша — забезпечує зниження мінімальної пускової частоти обертання колінчастого вала, що досягається застосуванням спеціальних пускових рідин або ж різного роду підігрівачів (холодильної рідини та повітря). Друга група — забезпечує збільшення швидкості провертання колінчастого вала завдяки використанню менш в’язкої оливи або ж збільшення ємності акумуляторної батереї.


Спеціальні пускові рідини мають добру випарність за низьких температур, швидку займистість від іскри або самозаймистість від стиску, високі антикорозійні та протиспрацьовувальні властивості, низьку температуру застигання.


Різниця в принципах займання палива у бензинових і дизельних двигунах зумовлює різний підхід до складу пускових рідин і вмісту в них окремих компонентів.


Основним компонентом пускових рідин є етиловий ефір. Вiн має низьку температуру самозаймання, високий тиск насиченої пари та широкi межi займання (за концентрацiєю паливної сумiшi).


 Пiд час пуску холодного дизельного двигуна, внаслiдок пiдвищення тепловiддачi в стiнки цилiндра, температура повiтря в кiнцi такту стиску недостатня для самозаймання дизельного палива, тому використання етилового ефiру дає змогу понизити температуру самозаймання паливної сумiшi до 190...220°С. Для цього найефективніше використовувати чистий етиловий ефiр, але при цьому рiзко пiдвищується тиск у цилiндрi двигуна, що призводить до швидкого спрацювання його цилiндро-поршневої групи. Щоб унеможливити цей процес, вмiст етилового ефiру в пускових рiдинах для дизельних двигунiв обмежують до 60–75%.


У карбюраторних двигунах пiд час їх пуску використовують властивостi етилового ефiру займатися в сумiшi з повiтрям у широких межах концентрацiї. Це дає змогу домогтися займання з допомогою iскри дуже бiдних паливних сумiшей, але вмiст етилового ефiру в пускових рiдинах для карбюраторних двигунiв може бути дещо меншим, нiж у рiдинах для дизелiв.


Задля забезпечення постiйного й послiдовного займання в склад пуско-вих рiдин вводять iзопропiлнiтрат i сумiш низькокиплячих вуглеводнiв (пет-ролейний ефiр, газовий бензин тощо).


Iзопропiлнiтрат займається дещо пiзнiше, ніж етиловий ефiр, але ранiше, ніж основне паливо. Сумiш низькокиплячих вуглеводнiв, повнiстю випарувавшись у цилiндрi, займається пiзнiше за iзопропiлнiтрат, але ранiше, ніж основне паливо. Наявнiсть такого послiдовного ланцюжка забезпечує пiдготовку основного палива до займання, що істотно знижує швидкiсть наростання тиску. Оптимальне спiввiдношення iзопропiлнiтрату та сумiшi низькокиплячих вуглеводнiв у пускових рiдинах для дизельних i карбюраторних двигунiв — рiзне. У рiдинах для дизельних двигунiв воно становить близько 15%, а в рiдинах для карбюраторних двигунiв, враховуючи потребу в пiдготовці паливної сумiшi, вмiст низькокиплячих вуглеводнiв значно вищий. Водночас велика кiлькiсть iзопропiлнiтрату в складi пускових рiдин для карбюраторних двигунiв забезпечує надiйну пiдготовку паливної сумiшi до займання вiд iскри.


Зменшення спрацювання деталей кривошипно-шатунного механiзму в перший перiод пуску двигуна досягається введенням до складу пускових рiдин оливи, яка мiстить протиспрацьовувальнi та протизадирнi присадки. Враховуючи бiльшi питомi навантаження в дизельному двигунi, пускова рiдина для них має мiстити не менше 10% оливи. Застосування такої рiдини для карбюраторних двигунiв призводить до “замаслювання” свiчок запалювання, до перебоїв у запалюваннi. З огляду на це в пускових рiдинах для карбюраторних двигунiв вмiст оливи не повинен перевищувати 2%.


Випускають пусковi рiдини “Холод Д-40”, НАМИ і діетиловий ефір для дизельних двигунiв та “Арктика” — для карбюраторних (табл. 1).


Пусковi рiдини випускають у двох упаковках: у герметичних алюмiнiєвих ампулах місткістю 20 i 50 мл для введення в двигун спецiальним пусковим пристроєм 5ПП-40 або 6ПП-40 i в аерозольнiй упаковцi для застосування без пускового пристрою. Останнiй вид легший в обслуговуваннi та економiчнiший, оскільки під час натискання на головку розпилювача пускова рiдина по трубопроводу подається до шнекової форсунки, яку укрiплюють у впускному трубопроводi двигуна.


Імпорні аналоги пускових рідин: Motor Start, Blitz Start, Starting Fluid.


Застосування пускових рiдин дає змогу запускати холоднi двигуни без пiдiгрiвання за температури повiтря до мiнус 40°С, при цьому слід застосовувати загущенi або малов’язкi моторнi оливи вітчизняних класів М-5з/10 або М-5з/12 чи зарубіжних SAE 10W-30. За температур нижче мiнус 40°С двигуни можна запускати тiльки пiсля попереднього їх розiгрiвання.


Ще кілька порад, які допоможуть усунути неприємності під час пуску двигуна на морозі:  • для того щоб розігріти акумулятор, перед пуском двигуна слід увімкнути на 5–10 с дальнє світло;

  • завжди натискайте на педаль зчеплення під час роботи стартера — це зменшує опір провертання колінчастого вала;

  • на автомобілях із системою впорскування палива (інжекторні) перед пуском і під час пуску педаль керування дросельною заслінкою не потрібно натискати;

  • якщо після перших десяти секунд роботи стартера двигун не запускається, зупиніть стартер і повторіть спробу через хвилину. Не прокручуйте двигун довше 20–30 с, бо це може спричинити деформацію пластин акумуляторної батареї. Якщо ж двигун не запустився з другої спроби, шукайте технічні неполадки.

 


Низькозамерзаючі холодильні рідини


Під час використання сучасної автотракторної техніки в системах рідинного охолодження всесезонно використовують низькозамерзаючі холодильні рідини (НХР), які об’єднані загальною назвою “антифризи”. Найбільше поширення мають гліколеві НХР, що являють собою суміші етиленгліколю з водою та пакетом присадок.


Етиленгліколь — масляниста жовтувата рідина без запаху, має температуру кристалізації мінус 11,5°С і кипіння плюс 197°С. Із водою утворює так званий евтектичний розчин, температура кристалізації окремих компонентів якого вища за температуру кристалізації розчину, який складається з цих компонентів. Змішуючи в різних пропорціях етиленгліколь із водою, можна одержати суміші з температурою замерзання від 0 до мінус 75°С (за концентрації етиленгліколю близько 66,7%). Із збільшенням концентрації етиленгліколю температура кристалізації підвищується.


Вітчизняна промисловість випускає НХР марок “Тосол” і “Лена”.


НХР “Тосол” розробили з появою автомобілів “Жигулі”. Вона дістала назву “ТОСОЛ” від слів “ТОС” — відділ технології органічного синтезу та “ОЛ” — спирт. Було створено три марки НХР:


“Тосол А” — концентрат, літера “А” означає — автомобільний;


“Тосол А-40” — НХР із температурою кристалізації не вище мінус 40°С;


“Тосол А-65” — НХР із температурою кристалізації не вище мінус 65°С.


За кілька років було вдосконалено технологію одержання “Тосолів”, і в марках з’явилась літера “М” — модернізований, які містять присадки, що за-побігають корозії міді, припоїв, чавуну, сталі, але не містять присадок, що захищають алюміній. Тому їх не рекомендують заливати в іномарки.
Згодом з’явились НХР марки “Лена”. За основними властивостями (табл. 2) НХР “Лена” така сама, як “Тосол” (можна змішувати в будь-яких пропорціях), але має ефективніші присадки, що зменшує корозію чавунних і алюмінієвих деталей.


Уже розроблено нові НХР “Тосол А-40МБ” і “Тосол А-65МБ”, які мають високі антикорозійні властивості щодо чорних і кольорових металів і добру сумісність з гумовими ущільнювачами, а також надійні протипінні властивості.


Термін використання згаданих вище НХР указується в нормативно-технічній документації, зазвичай, до трьох років за умови дотримання потрібної густини.


Перевірити якість НХР можна найпростішими методами з допомогою денсиметра (ареометра) та універсального паперового індикатора. Перший повинен показувати густину не менше 1073 кг/м3, другий — рН 7–9.


Українсько-чеське СП “Велвана” пропонує Антифриз-концентрат із комплексом присадок виробництва Чехії, які захищають радіатори з кольорових металів (сплави алюмінію та міді) двигунів.


Щоб одержати робочі холодильні рідини для різних температур навколишнього середовища, концентрат змішують із дистильованою водою (табл. 3).


У Росії розроблено нову НХР “Лукойл антифриз G48”, призначену для використання в системах охолодження двигунів зарубіжного виробництва, а також сучасних вітчизняних автомобілів. Вона відповідає потребам міжнародних стандартів і специфікаціям провідних автомобільних компаній, таких як AUDI, BMW, Opel, Volvo, Porsсhe тощо. Виготовлено на основі концентрату фірми БАСФ АГ, Німеччина. Забезпечує надійну роботу системи охолодження в широкому діапазоні температур навколишнього середовища — від мінус 40°С до плюс 50°С. Містить набір ефективних присадок, які захищають системи охолодження від корозії. Сумісна з НХР “Тосол А-40М”.


Аналіз НХР свідчить, що провідні фірми світу для своєї техніки розробляють власні НХР або ж використовують продукцію нафтових компаній-лідерів. Їх виготовляють теж на основі водогліколевих розчинів із набором присадок, вони можуть бути: готовими до використання за температур до мінус 37...40°С і як концентрат, що змішується (40–60 %) з дистильованою водою. Суміш води з концентратом 1:1 дає змогу одержати НХР з температурою замерзання до мінус 37°С.


Сучасний ринок готових до використання НХР представлено продукцією компаній “Мобіл” (Frostschutz 500, Frostschutz 500 plus, Permasone, Frostschutz 911 plus), “Бритиш Петролеум” (Nardel 2270/1), “БАСФ” (Glysantin),  “Шелл” (Glycoshell 402, Glycoshell 511S) тощо, які за своїми характеристиками здебільшого відповідають рідинам “Тосол А-40М” або “Лена-40”. Проте, зважаючи на економічні критерії (економія на транспортуванні й зручність застосування), НХР частіше пропонують у вигляді концентратів (табл.4) в однолітровій фірмовій упаковці, на етикетці якої подано інструкцію із застосування і заходи безпеки.


Концентрація присадок під час роботи двигуна зменшується, тому деякі фірми рекомендують через кожні 12 місяців додавати набір присадок (кондиціонер-хладагент), щоб тривалість використання НХР подовжити до трьох років. Кількість присадок у НХР визначають тестовими смугами або спеціальними аналізами (докладнішу інформацію з цього питання можна одержати у дилерів відповідної фірми).


Спеціалісти Інституту біоорганічної хімії і нафтохімії НАН України розробили технічні умови (ТУ 88 У 264-08-93) на холодильні рідини “Тосол-20”, “Тосол-30”, “Тосол-40” (табл. 5) з урахуванням кліматичних умов України.


Використання “Тосол-20” і “Тосол-30” економічно вигідне, поліпшує тепло-обмінні якості й знижує токсичність.


Слід пам’ятати що НХР токсичні й у разі потрапляння в організм людини уражують центральну нервову систему та нирки. Тому після роботи з ними обов’язково потрібно вимити руки водою з милом. Із зниженням рівня через випаровування треба доливати дистильовану воду, а втрати внаслідок витікання поповнювати відповідною маркою рідини. Змішувати НХР різних виробників, незважаючи на однакову основу, не рекомендується, оскільки вони можуть мати різні пакети присадок, які не сумісні між собою й нейтралізують одні одних, унаслідок чого експлуатаційні властивості суміші втрачаються.


Низькозамерзаючі рідини для очищення скла


Як склообмиваючу рідину, зазвичай, використовують воду. Однак вода за температури навколишнього середовища нижче нуля замерзає і не надходить до форсунок системи обмивання скла. Другим недоліком води є те, що через високий поверхневий натяг вона незадовільно змочує скло і у вигляді крапель стікає з нього. Для усунення цих недоліків застосовують спеціальні скломиючі суміші, які являють собою суміші води, спиртів і мийної речовини. Як спирти використовують етанол, метанол та ізопропанол.“Арктика” (ТОВ НВО “Органік-Прогрес”, Україна) — низькозамерзаюча рідина для застосування в системах обмивання скла транспортних засобів. Містить технічні спирти, поверхнево-активні речовини, антикорозійні присадки, ароматизатор і барвник. Готова для використання за температури навколишнього середовища до мінус 30°С. В разі вищих температур засіб можна розводити водою (табл. 6).
Очисник скла (ТОВ “Аквіон”, Україна) призначено для очищення скла за допомогою омивального пристрою або вручну, містить технічні спирти, поверхнево-активні речовини та спеціальні антикорозійні присадки. Виготовляють трьох марок: -80°С, -40°С; -20°С. Під час використання, залежно від температури навколишнього середовища, розводять у певних пропорціях із водою (табл.7).
Screen-Wash Antifreeze (Wynn’s, Бельгія) — концентрована низькозамерзаюча очищувальна рідина для будь-яких систем обмивання скла і фар транспортних засобів. Не замерзає до температури мінус 70°С, не агресивна до лакофарбового покриття та гуми, не залишає слідів на зовнішніх поверхнях кузова.


Препарат заливають у бачок обмивача в чистому або розведеному вигляді залежно від температури навколишнього середовища: до мінус 12°С — співвідношення 1:3; до мінус 20°С — 1:2; до мінус 28°С — 1:1; до мінус 35°С — 2:1; до мінус 70°С — препарат заливають в концентрованому виді.


Screen-Wash (ESSO, Німеччина) — концентрований препарат для запобі-гання замерзанню склоочисників і фар.


Протиобліднювачі, розморожувачі


Засоби, які застосовують для боротьби з заледенінням скла, поділяють на дві групи: ті, які запобігають заледенінню, й ті, які його усувають.


Перші — антилід — це речовина, яка запобігає утворенню інею та льодової кірки на склі. Засіб (рідина або аерозоль) рівномірно наносять на скло. Ефект є тільки тоді, коли для обмивання скла використовують якісну рідину.


Другі — льодокол — речовина, яка має в максимально короткий термін “розморозити” скло (розпушити, розчинити льодове покриття). Вони зазвичай розфасовані в ємність з розпилювачем або в аерозолі. Засіб, виготовлений на спиртовій основі, за кілька хвилин так діє на льодову кірку, що вона легко очищається.


Деякі засоби поєднують у собі властивості як перших, так і других речовин.


До складу протиобліднювачів і розморожувачів входить етиленгліколь, гліцерин та інші речовини, які сприяють швидкому видаленню льоду та інею зі скла автомобіля й розморожуванню замків.


Найпоширеніші засоби наведено нижче.


De-Icer (ESSO, Німеччина) — протиобліднювач, містить у своєму складі спирти, внаслідок чого засіб видаляє іній та лід зі скла. Розбризкуючи препарат по склу, на кілька хвилин умикають штатний склоочисник — й іній видалено. Фари й дзеркала протирають чистою м’якою тканиною. Лід після нанесення препарату очищають із поверхні пластмасовим скребком. “Антилід” придатний також для розморожування гаражних і автомобільних замків, форсунок склообмивачів.


De-Icer (Wynn’s, Бельгія) — протиобліднювач, швидко видаляє лід зі скла, фар, дзеркал і розморожує замки автомобіля; забезпечує чітку видимість і не залишає слідів на склі; запобігає обледенінню поверхні кузова автомобіля.


Відкривши розпилювач, препарат наносять на поверхню. Витримують деякий час для проникнення препарату в лід, а потім протирають поверхню паперовим рушником.


DE-Icer (ESSO, Німеччина) — протиобліднювач, що містить антифриз. Швидко очищує скло автомобіля від інею й льоду та запобігає повторному замерзанню.


Утримуючи аерозольний балон вертикально, препарат розпилюють на верхню частину лобового скла, а потім очищують щітками склоочисника.


Ice Barrier (Tutle Wax, США) — протиобліднювач, розморожує лід на склі, який легко можна видалити склоочисником; захищає від утворення льоду та інею на кузові й склі транспортних засобів упродовж трьох діб за температури навколишнього повітря до мінус 25°С.


Windshield & Lock De-Icer (Hi-Gear, США) — аерозольний розморожувач для скла й замків. Швидко й ефективно видаляє лід, сніг та іній зі скла, склоочисників і замків, не пошкоджуючи поверхні деталей транспортного засобу. Для зручності розморожування замків засіб укомплектовано спеціальною трубочкою.


Добавки до палива для підвищення надійності роботи систем живлення за низьких температур


Добавки для видалення вологи із систем живленн двигунів.


Dry Fuel (Wynn’s, Бельгія) — поглинає вологу в системі живлення бензинового й дизельного двигунів, у тому числі з турбонаддувом і тим самим запобігає утворенню льоду; полегшує пуск холодного двигуна; захищає систему живлення від корозії.


Добавку заливають у паливний бак через кожні 10 тис. км пробігу автомобіля, а під час зимової експлуатації та за вологого клімату — через кожні 5 тис. км.


Isopropyl Fuel Dryer (StepUp, Hi-Gear, США) — антифриз-осушувач для систем живлення бензинових двигунів. Запобігає утворенню льодових пробок у системі живлення двигуна взимку; запобігає корозії деталей системи живлення; полегшує пуск двигунів; безпечний для каталітичних нейтралізаторів.


Добавки для зниження температури застигання дизельних палив


Diesel Antigel With ER (Hi-Gear, США) — антигель, що знижує температуру застигання дизельного палива.


Концентрація добавки 1:500 у дизельному паливі знижує температури застигання палива до мінус 47°С; ефективно захищає і змащує форсунки та паливний насос завдяки вмісту в препараті спеціального мастильного матеріалу й антифрикційного кондиціонера металу ER; поглинає конденсат води в паливному баку; полегшує пуск дизеля за низьких температур.


Diesel & Fuel Oil Anti-Gel (CD-2, США) — антигелева добавка в літнє дизельне паливо.


Поглинає вологу; запобігає гелеутворенню палива в трубопроводах системи живлення й фільтрах; у разі використання літнього палива взимку добавка забезпечує його текучість за температури до мінус 29° С.


Diesel Conditioner (SCT, MANNOL, Німеччина) — концентрована антигелева добавка в паливо.


Запобігає застиганню палива за низьких температур; полегшує пуск двигуна; поглинає вологу; забезпечує його стабільну роботу взимку.


 А. Окоча, доцент НАУ

Интервью
О перспективах выращивания не ГМО сои в Украине, а также потенциально интересные ниши соевых продуктов для украинских производителей в интервью рropozitsiya.com рассказала представитель
Кооперация в агросекторе - это обеспечение занятости и социальной интеграции. В мире кооперативы являются элементом самопомощи и получают преференции от государства.

1
0