Спецвозможности
Статьи

Біодизель — не проблема!

08.05.2009
542
Біодизель — не проблема! фото, иллюстрация

Соціально-економічні зміни та стрімкі перебудови аграрного сектору потребують розробки та впровадження кардинально нових підходів у виробництво сільськогосподарської продукції. Зокрема, такі зміни стосуються олійно-жирового комплексу господарювання, основою якого є сортове різноманіття озимого та ярого ріпаку.

Світове виробництво ріпаку перевищує 47 млн т насіння, а щорічний приріст посівних площ наблизився до позначки 17%. Серед країн світу найбільші площі посівів ріпаку зосереджено в Індії, Китаї, Канаді, США, Австралії. У країнах Європи його площі сягають близько 3,5 млн га. Найбільшими виробниками ріпаку є країни ЄС. Їхня частка в світовому виробництві становить близько 39 відсотків.
Різноманіття сортів озимого й ярого ріпаку характеризується різними показниками врожайності та якості. Його насіння містить близько 35-50% жиру,  5-7 - клітковини, 19% - білка, збалансованого за амінокислотним складом. Враховуючи ці досягнення, селекціонери України й світу працюють над створенням нового та вдосконаленням наявного генофонду озимого і ярого ріпаку.
Сьогодні особливо гостро постає питання зменшення затратної частини на вирощування продукції ріпаківництва. Це потребує створення нових високоврожайних сортів ярого й озимого ріпаку, які б одночасно з підвищеними показниками врожайності та якості мали в своєму геномі ознаки стійкості проти біотичних та абіотичних чинників навколишнього середовища.
Створення нових сортів озимого та ярого ріпаку, які відповідали б зазначеним вище вимогам, можливе за використання вже відомих та нових способів і методичних підходів до селекції. Кращі з них передають на випробування, тобто на науково-технічну експертизу, щоб одержати дозвіл на їхнє комерційне використання.
Державну кваліфікаційну експертизу проводять на базі сортодослідних станцій Українського інституту експертизи сортів рослин (УІЕСР). Визначення показників придатності ріпаку ярого та озимого для поширення здійснюють відповідно до Методики проведення кваліфікаційної експертизи сортів технічних і кормових культур. До Реєстру сорти вписують на підставі трирічних даних, які отримують з дослідних установ Інституту, що працюють у різних грунтово-кліматичних зонах України.
Методично кожний сорт оцінюють за такими основними показниками: врожайність насіння, вміст жиру та його якість, вміст білка, тривалість вегетаційного періоду, придатність до механізованої технології виробництва, стійкість проти ураження хворобами та шкідниками, стійкість до вилягання та осипання, до несприятливих метеорологічних умов. Окрім цього, сорти ріпаку озимого випробовують на зимостійкість. Результати, одержані в закладах експертизи, надходять до Інституту, де їх обробляють статистично.
На основі врожайності, враховуючи якісні показники, щорічно в Реєстр записували близько 20 сортів ріпаку ярого та стільки ж (а останніми роками - майже 50) сортів озимого. Співвідношення кількості сортів вітчизняної та іноземної селекції в структурі Реєстру різниться залежно від року реєстрації (рис. 1, 2).
На підставі результатів польових досліджень до Реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2009 рік, рекомендовано шість сортів ріпаку ярого (4 сорти іноземної селекції та 2 - української) і вісім сортів ріпаку озимого іноземної селекції.

Ріпак ярий
Марине
(Івано-Франківський інститут АПВ УААН)
Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля середньої ширини й довжини. Зубчастість краю листка помірна, листок середньої довжини й ширини з середньою кількістю часток. Черешок у листка середньої довжини. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток у квітки жовтий. Стручок середньої довжини з довгим зубцем. Час цвітіння пізній.
Урожайність за роки випробування (2006-2008) в зоні Степу - 19,9 ц/га. Вміст жиру - 43,8%, білка - 25,8, ерукової кислоти - 0,1, глюкозинолатів - 0,7%. Стійкість: до вилягання - 9; посухи - 7,7; осипання - 8,2 бала; проти ураження пероноспорозом та бактеріозом - 9 балів, проти ушкодження ріпаковим квіткоїдом - 7,8 бала.

Антоціан
(Національний аграрний університет)
Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля середньої ширини й довжини. Зубчастість краю листка помірна, листок середньої довжини й ширини, часток багато. Черешок середньої довжини. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток у квітки жовтий. Стручок середньої довжини з середнім зубцем. Час цвітіння середній.
Урожайність за роки випробування (2006-2008) в зоні Степу - 20,8 ц/га, в Лісостепу - 23,1 ц/га. Вміст жиру - в межах 44,5-44,9%, білка - в межах 23,2-25,6, ерукової кислоти - 0,1, глюкозинолатів - у межах 0,6-0,7%. Стійкість: до вилягання - в межах 8,4-9; посухи - 7,9; осипання - в межах 7,4-8 балів; проти ураження пероноспорозом - 9; бактеріозом - у межах 8,2-9 балів; проти ушкодження ріпаковим квіткоїдом - у межах 8,4-8,7 бала.

Кімберлі
("Рапс ГбР насіннєве господарство")
Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля коротка й вузька. Зубчастість краю листка помірна, листок короткий і вузький, часток мало. Черешок короткий. Рослина низька. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок короткий з коротким зубцем. Час цвітіння ранній.
Урожайність за роки випробування (2006-2008) в зоні Степу - 23,6, в Лісостепу - 21,2 ц/га. Вміст жиру - в межах 43,8-44%, білка - в межах 22,3-24,2, ерукової кислоти - 0,1, глюкозинолатів - 0,7%. Стійкість: до вилягання - 8,6; посухи - в межах 7,4-7,9; осипання - в межах 7,6-8,8 бала; проти ураження пероноспорозом та бактеріозом - 9 балів; проти ушкодження ріпаковим квіткоїдом - у межах 8,3-8,4 бала.

РГ 405/03
("Рапс ГбР насіннєве господарство")
Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля середньої ширини й довжини. Зубчастість краю листка помірна, листок довгий, широкий із середньою кількістю часток. Черешок середньої довжини. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток у квітки жовтий. Стручок середньої довжини з довгим зубцем. Час цвітіння середній.
Урожайність за роки випробування (2006-2008) в зоні Степу - 26,3 ц/га. Вміст жиру - 44,2%, білка - 24, ерукової кислоти - 0,1, глюкозинолатів - 0,7%. Стійкість: до вилягання - 8,8; посухи - 8,7; осипання - 8,8 бала; проти ураження пероноспорозом та бактеріозом - 9 балів; проти ушкодження ріпаковим квіткоїдом - 8,4 бала.

Хузар
("Годовля рослин Стрельцє Сполка з о.о.")
Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля середньої ширини й довжини. Зубчастість краю листка помірна, листок середньої довжини й ширини із середньою кількістю часток. Черешок середньої довжини. Рослина висока. Колір пелюсток у квітки жовтий. Стручок середньої довжини з довгим зубцем. Час цвітіння середній.
Урожайність за роки випробування (2006-2008) в зоні Степу - 22,1 ц/га. Вміст жиру - 44,2%, білка - 23,6, ерукової кислоти - 0,1, глюкозинолатів - 0,7%. Стійкість: до вилягання - 9; посухи - 7,9; осипання - 8,6 бала; проти ураження пероноспорозом та бактеріозом - 9 балів; проти ушкодження ріпаковим квіткоїдом - 8,4 бала.
Ріпак озимий
Тріангель
(КВС ЗААТ АГ)
Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля середньої ширини й довжини. Зубчастість краю листка помірна, листок довгий, середньої ширини з середньою кількістю часток. Черешок довгий. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток у квітки жовтий. Стручок середньої довжини з довгим зубцем. Час цвітіння середній.
Урожайність за роки випробування (2006-2008) в зоні Степу - 36,7, в Лісостепу - 35,1 ц/га. Вміст жиру в межах 43,7-43,9%, білка - 22,2-24,9, ерукової кислоти - 0,1-0,2, глюкозинолатів - 0,7-0,8%. Зимостійкість - 6,9 бала. Стійкість: до вилягання - 8,8; посухи - 8; осипання - 7,5 бала; проти ураження пероноспорозом та бактеріозом - 9 балів; проти пошкодження ріпаковим квіткоїдом - 9 балів.

ЕС Гідромель
("Євраліс Семанс")
Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля коротка й вузька. Зубчастість краю листка помірна, листок середньої довжини й ширини, часток багато. Черешок короткий. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток у квітки жовтий. Стручок середньої довжини з коротким зубцем. Час цвітіння пізній.
Урожайність за роки випробування (2006-2008) в зоні Лісостепу - 35,6 ц/га. Вміст жиру - 44,5%, білка - 22,4, ерукової кислоти - 0,2, глюкозинолатів - 0,8%. Зимостійкість - 7,8 бала. Стійкість: до вилягання й посухи - 8,8; осипання - 7,3 бала; проти ураження пероноспорозом та бактеріозом - 9 балів; проти ушкодження ріпаковим квіткоїдом - 9 балів.

ПР45Д01
 ("Піонер Семена Холдинг ГезмбХ")
Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля середньої довжини й вузька. Зубчастість краю листка помірна, листок середньої довжини й ширини, часток багато. Черешок завдовжки середній. Рослина низька. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок короткий із середнім зубцем. Час цвітіння середній.
Урожайність за роки випробування (2006-2008) в зоні Лісостепу - 34,9 ц/га. Вміст жиру - 44,7%, білка - 21,5, ерукової кислоти - 0,1, глюкозинолатів - 0,8%. Зимостійкість - 8,3 бала. Стійкість: до вилягання - 8,8; посухи - 8,8; осипання - 7,3 бала; проти ураження пероноспорозом та бактеріозом - 9; проти ушкодження ріпаковим квіткоїдом - 9 балів.

Оксана
("Осева ПРО с.р.о.а")
Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля середньої довжини й ширини. Зубчастість краю листка помірна, листок середньої довжини й ширини, з середньою кількістю часток. Черешок довгий. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток у квітки жовтий. Стручок середньої довжини з коротким зубцем. Час цвітіння середній.
Урожайність за роки випробування (2006-2008) в зоні Лісостепу - 35,9 ц/га. Вміст жиру - 43,9, білка - 21,4, ерукової кислоти - 0,1, глюкозинолатів - 0,9%. Зимостійкість - 8,3 бала. Стійкість: до вилягання - 8,3; посухи - 8,6; осипання - 7,5 бала; проти ураження пероноспорозом та бактеріозом - 9 балів; проти ушкодження ріпаковим квіткоїдом - 9 балів.

ПР46В10
("Піонер Семена Холдинг ГезмбХ")
Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля середньої довжини й ширини. Зубчастість краю листка помірна, листок довгий і широкий із середньою кількістю часток. Черешок довгий. Рослина висока. Колір пелюсток у квітки жовтий. Стручок середньої довжини з середнім зубцем. Час цвітіння середній.
Урожайність за роки випробування (2006-2008) в зоні Степу - 33,9, в Лісостепу - 35,8 ц/га. Вміст жиру - 45,6%, білка - 20,9, ерукової кислоти - 0,1, глюкозинолатів - 0,7%. Зимостійкість - 7,5 бала. Стійкість: до вилягання - 8,8; посухи - в межах 8,1-8,6; осипання - в межах 7,3-8,1 бала; проти ураження пероноспорозом та бактеріозом - 9 балів; проти ушкодження ріпаковим квіткоїдом - 9 балів.

Опава
 ("Осева ПРО с.р.о.а")
Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля середньої довжини й ширини. Зубчастість краю листка слабка, листок середньої довжини, вузький, часток мало. Черешок короткий. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток у квітки жовтий. Стручок середньої довжини з середнім зубцем. Час цвітіння ранній.
Урожайність за роки випробування (2006-2008) в зоні Лісостепу - 37,6 ц/га. Вміст жиру - 43,5%, білка - 22,3, ерукової кислоти - 0,1, глюкозинолатів - 0,8%. Зимостійкість - 8,2 бала. Стійкість: до вилягання - 8,8; посухи - 8,7; осипання - 7,5 бала; проти ураження пероноспорозом та бактеріозом - 9 балів; проти ушкодження ріпаковим квіткоїдом - 9 балів.
Екзекютів
("Монсанто Інтернешнл Сьорл")
Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля середньої довжини й широка. Зубчастість краю листка помірна, листок довгий і широкий, часток багато. Черешок довгий. Рослина висока. Колір пелюсток у квітки жовтий. Стручок короткий із середнім зубцем. Час цвітіння середній.
Урожайність за роки випробування (2006-2008) в зоні Лісостепу - 35,6 ц/га. Вміст жиру - 46,2%, білка - 21,6, ерукової кислоти - 0,1, глюкозинолатів - 0,7%. Зимостійкість - 7,9 бала. Стійкість: до вилягання - 8,7; посухи - 8,7; осипання - 7,1 бала; проти ураження пероноспорозом та бактеріозом - 9 балів; проти пошкодження ріпаковим квіткоїдом - 9 балів.

Старт
("Сингента Сідз С.А.С.")
Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля середньої довжини й вузька. Зубчастість краю листка помірна, листок довгий, середньої ширини з середньою кількістю часток. Черешок середньої довжини. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток у квітки жовтий. Стручок середньої довжини з середнім зубцем. Час цвітіння середній.
 Урожайність за роки випробування (2006-2008) в зоні Степу - 33,9 ц/га. Вміст жиру - 44,3%, білка - 24,0, ерукової кислоти - 0,1, глюкозинолатів - 0,6%. Зимостійкість - 6,9 бала. Стійкість: до вилягання - 8,7; посухи - 8,4; осипання - 7,2 бала; проти ураження пероноспорозом та бактеріозом - 9 балів; проти ушкодження ріпаковим квіткоїдом - 8,5 бала.

До переліку сортів рослин, перспективних для поширення в Україні у 2009 році, рекомендовано додати сорт ярого ріпаку Делайт та сорти озимого: Синтетик, Астрада, Декстер, Геркулес, Фінесс, Демерка, Екзотік, СВХ 095Д, ДК Cекюр, Екстенд, Емблем, ЕС Артіст, Гиколор, ПР 46В14, ПР 46В14, ПР 46Д03, ОП-БН-13. Нині широкий вибір сортів ріпаку ярого та озимого дає можливість обрати оптимальний варіант для виробництва якісної продукції рослинництва за умов достатнього фінансування.

О. Колесніченко,
науковий співробітник УІЕСР

Интервью
В Украине традиционно сетуют на оторванность образования от практики, возникшую еще в советские времена, когда на производстве молодым специалистам прямым текстом говорили: «Забудьте все, чему вас учили в вузе». Однако некоторые аграрные... Подробнее
Олег Вагин более всего примечателен своей открытостью и готовностью делиться секретами выращивания многих растений. В последние годы он полностью сконцентрировался на выращивании голубики, перейдя от выращивания саженцев до закладки... Подробнее

1
0