Спецвозможности
Новости

Проблеми визначення лабораторної схожості насіння цукрових буряків

11.06.2012
1547
Проблеми визначення лабораторної схожості насіння цукрових буряків фото, иллюстрация

Питання вибору високоякісного насіння виникає практично постійно у всіх спеціалістів, хто залучений до виробництва рослинницької продукції, зокрема у виробництві цукрових буряків. Коли на ринку є велика пропозиція, важко зробити правильний вибір.

Ю. Іоніцой, канд. с.-г. наук, засл. працівник с./г. України, заст. директора з маркетингу та технологічного консалтингу,
ТОВ «Агроскоп Україна»

Основним документом, супроводжуючим насіння, є Сертифікат на насіння України, де вказується походження насіння та його якість. Часто, аби бути впевненим у показниках лабораторної схожості, її перепровіряють у численних лабораторіях, а то і просто у домашніх умовах. Природно, що в такому разі результати аналізів насіння часто мають суперечливі показники. Спробуємо розкрити деякі важливі аспекти цього питання та дати практичні рекомендації щодо вирішення цієї проблеми.
Відомо, що переважна більшість насіння цукрових буряків, яке наявне на ринку України, дражоване. Тобто на спеціально підготовлену насінину наносять дражувальну масу, а також захисно-стимулювальні препарати. Це забезпечує захист насінини як механічний, так і хімічний. Форма та вирівняність самого драже абсолютно відповідає технологічним вимогам сучасної техніки для посіву, що забезпечує точний висів та оптимізацію його норм. Звичайно, дражоване насіння дорожче, але позитивних моментів значно більше, що обумовлює практичне витіснення дражованим насінням недражованого, частка якого на ринку України вже на сьогодні невелика та й зменшується щороку. Не секрет, що першими почали дражувати насіння цукрових буряків на Заході, ось чому дражоване насіння, наявне на нашому ринку, в основному, є результатом розробки провідних закордонних фірм. Це є підгрунтям проблеми правильного визначення показників якості дражованого насіння цукрових буряків в Україні.
Основним показником якості насіння є його лабораторна схожість. Згідно з ДСТУ 2153:2006, лабораторна схожість - це відношення кількості пророслого насіння цукрових буряків до кількості висіяного, яке визначають у лабораторних умовах (визначається у відсотках). Тобто скільки насінин із 100, висіяних в контрольних (лабораторних) умовах, здатні прорости. Крім того, не менш цікавим та важливим показником є енергія проростання. Згідно з ДСТУ  2153:2006, це показник, що характеризує швидкість проростання насіння цукрових буряків за певний проміжок часу (а саме, на 4-й день), визначений у відсотках. На перший погляд, все зрозуміло. Насіння висівають, рахують на 4-й та 10-й день, й можна сказати, якісне воно чи ні. Але й тут нас підстерігають неочікувані деталі, які кардинально можуть змінити якісний результат - ми про це й будемо вести мову далі.
Увесь процес аналізу насіння зумовлений великою кількістю державних стандартів. Це необхідно для того, щоб уніфікувати та роз'яснити різні методи аналізу, які проводять різні лабораторії. Й це правильно та логічно. Українські ДСТУ писались на базі колишніх ГОСТ, а також наявних міжнародних стандартів, приміром ISTA. Це теж зрозуміло й логічно на фоні євроінтеграції України, оскільки ми рівняємось на новітні технології та методи аналізу, розроблені провідними науковими установами інших країн. Але слід зазначити, що поєднання напрацювань вітчизняних та закордонних установ в певних випадках використовувати неможливо як з точки зору методик та шкіл, так й з точки зору мети досліджень. Як би там не було, ми маємо певну нормативну базу (ДСТУ) для того, щоб провести аналіз насіння. Де проводять аналіз насіння цукрових буряків?
В Україні є мережа насіннєвих лабораторій, приміром, обласні та районні лабораторії Державної насіннєвої інспекції. Таких лабораторій нараховується понад 500. Контактну інформацію обласних філіалів насіннєвої інспекції можна знайти на її сайті - http://udni.inf.ua. Також є спеціалізовані лабораторії із цукрових буряків і приватні атестовані лабораторії, які можуть проводити аналіз насіння на високому рівні, наприклад, лабораторія насіннєвого заводу ТОВ «Сесвандерхаве-Україна». Теоретично всі лабораторії насіннєвої інспекції та спеціалізовані лабораторії із цукрових буряків можуть робити аналіз насіння цукрових буряків. На практиці ж є певні проблеми. Чому ми, здаючи однакові зразки у різні лабораторії, можемо отримати різні показники якості, а інколи навіть досить суперечливі? Деякі проблеми, на мою думку, впливають на результати аналізів не найкращим чином.
Як вже зазначалось, дражоване насіння цукрових буряків в Україні з'явилось відносно недавно. Природно, що більшість лабораторій не мають відповідного досвіду роботи з цим насінням. Аналіз такого насіння дуже чутливий до різноманітних нюансів. Часто лабораторії переносять штампи роботи з іншими культурами на насіння цукрових буряків, лише формально дотримуючись норм ДСТУ, але це неправильно в принципі. Наприклад, часто у процесі аналізу насіння рахують показники як на третій день, так і на четвертий, аргументуючи це тим, що проростки можуть перерости й ускладнити процес підрахунку. Якщо це було б логічно для соняшнику або кукурудзи, то щодо цукрових буряків це недоцільно, оскільки на четвертий день паростки невеликі. Зайве підсушування паперу на четвертий день значно погіршує показники схожості, оскільки насінина недоотримає необхідної вологи.
Хоча ДСТУ досить детально прописує методики аналізу, на сьогодні цього явно недостатньо. Технології рухаються вперед, й методики аналізу мають вдосконалюватись. Інколи проведення аналізу з дотриманням всіх вимог ДСТУ все ж не дає бажаних результатів через певні моменти, які просто у ДСТУ не прописані. Наприклад, у ДСТУ 2292-93 (Методи визначення схожості, одноростковості, доброякісності насіння цукрових буряків) прописано багато нюансів щодо підготовки фільтрувального паперу, але не згадується, яка саме щільність (г/см3) та товщина цього паперу має бути. Якщо 30 років тому й була проблема з підбором паперу, то нині пропонується папір з різною щільністю, що варто було б зазначити, оскільки від щільності й товщини паперу залежить його вологоємкість. Певний папір може вбирати вологи більше, а другий - менше. Відповідно, якщо ми, згідно з ДСТУ, додаємо в пробу дражованого насіння 35 мл води, але використовуємо різний папір, ступінь зволоження насінини може бути зовсім різним, а різниця показників схожості того самого насіння може бути колосальною.
Дуже часто лабораторії не мають достатнього рівня матеріально-технічного забезпечення для того, щоб провести аналіз якісно. Лише невелика частина лабораторій систематично закуповує обладнання та матеріали для аналізу, а переважна більшість працює з обладнанням минулого століття та закуповує найдешевші матеріали. Соціальний фактор опосередковано впливає на якість аналізів, але все ж не можна його не брати до уваги: це й кваліфікація персоналу, й його мотивація. Не секрет, що дуже мало лабораторій звертають увагу на підвищення кваліфікації персоналу.
На підтвердження вищесказаного наводимо аналіз показників якості дражованого насіння гібридів цукрових буряків різними лабораторіями (табл.). Так, енергія проростання насіння гібридів Плутон, Коала і Леопард у сертифікованій лабораторії ТОВ «Сесвандерхаве-Україна« становила 94-96%, схожість - 98%. Це саме насіння в районних державних насіннєвих інспекціях показало енергію проростання 20-66%, схожість - 62-82%. Від таких показників затремтить будь-який агроном. Повторний аналіз цих самих партій насіння в контрольно-насіннєвих аналітико-технологічній лабораторії по цукрових буряках у Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН показав енергію проростання 91-96%, схожість насіння - 94-97%. Тобто насіння за схожістю відповідає ДСТУ. Таких прикладів можна навести десятки.
Отже, районні державні насіннєві інспекції через цілу низку причин не можуть якісно провести аналіз посівних якостей дражованого насіння цукрових буряків.
Підсумовуючи, наголошую, що часто аналіз дражованого насіння цукрових буряків проводиться неякісно через низку факторів:
Œ   Більшість лабораторій не мають відповідного досвіду роботи з дражованим насінням даної культури.
   Дуже часто лабораторії не мають достатнього рівня матеріально-технічного забезпечення для того, щоб провести аналіз якісно.
Ž   Аналізування з дотриманням всіх вимог Державного стандарту інколи не дає бажаних результатів через певні недоліки ДСТУ.
Щоб покращити ситуацію з аналізом насіння в цілому, перш за все треба усвідомити, що підхід до дражованого насіння цукрових буряків специфічний. Насіння дуже чутливе до якості проведення аналізу, умов та матеріалів, значно відрізняється від аналізу інших культур. Доволі важливим є використання передового досвіду, вдосконалення ДСТУ, підвищення матеріально-технічного оснащення лабораторій, створення системи мотивації та підвищення кваліфікації персоналу. Деякі обласні лабораторії державної насіннєвої інспекції можуть робити якісні аналізи, але районні лабораторії, зазвичай, не мають потрібного досвіду та матеріального забезпечення. Слід надавати перевагу лабораторіям, що спеціалізуються на аналізах насіння цукрових буряків і мають досвід проведення таких робіт порівняно з лабораторіями загального призначення.

Интервью
В последнее время площадь пустынных и непродуктивных земель в мире постоянно растет. Пустыни уже занимают более 17 млн км2 или около 12% всей поверхности суши. Ученые всего мира обеспокоены такой
Александр Карпенко, директор по маркетингу и технической поддержке компании «Адама Украина»
Агрохимический рынок в Украине якобы большой и с большим количеством участников, но в то же время все друг друга знают, и события, которые происходят на нем, очень быстро становятся темами для

1
0