Спецвозможности
Новости

Cільськогосподарську техніку — за гроші Держбюджету

05.06.2008
478
Cільськогосподарську техніку — за гроші Держбюджету фото, иллюстрация

Показниками, які члени Комісії беруть до уваги, визначаючи переможців конкурсу, є:  • вартість техніки, грн;

  • продуктивність роботи за годину змінного часу, га/год;

  • питома витрата палива за годину змінної роботи, кг/га;

  • питома матеріаломісткість, кг/м;

  • технічна досконалість, надійність, якість виготовлення та виконання технологічного процесу.

До переліку документів, які слід надати постійно діючій конкурсній комісії, належать:


1. Протокол державних приймальних випробувань із рішенням про серійне виробництво (окремо щодо кожної машини).


2. Сертифікат відповідності для техніки, яка підлягає обов’язковій сертифікації.


3. Документ, що підтверджує вартість продукції.


4. Акт обстеження виробництва або акт перевірки стану розробки і впровадження системи якості чи атестації виробництва.


5. Технічні умови на кожну марку машини.


Оголошення про проведення конкурсу розміщено на веб-сайті Мінагрополітики України: http://www.minagro.gov.ua/.


Іншим наказом (№ 819/641/435/441/ 310/592) спільно з Державною митною службою України, Адміністрацією Державної прикордонної служби України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та Міністерством культури й туризму України затверджено Інструкцію щодо попереднього документального контролю товарів, які ввозять на митну територію України. Остання, зокрема, передбачає, що попередній контроль здійснює спільна група (до складу якої входять посадові особи органу охорони державного кордону й митного органу) під час проведення прикордонного та митного контролю, а також вивчає та аналізує інформацію про підконтрольний товар, що міститься в товаросупровідних (товаротранспортних) та інших документах. За результатами аналізу, посадові особи органу охорони державного кордону й митного органу, згідно зі своєю компетенцією, приймають рішення про вид огляду, про потребу залучення до проведення контролю посадових осіб інших органів державного контролю. Під час проведення попереднього контролю перевіряють також наявність потрібних документів, звіряють із використанням ЄАІС відповідність наявним зразкам наданих сертифікатів, висновків, підписів уповноважених осіб. Доступ до інформації, що міститься в ЄАІС, для її перегляду надають посадовим особам органів охорони державного кордону й митних органів у порядку, визначеному Держмитслужбою України для посадових осіб митних органів, із персональних комп’ютерів, що працюють у службових приміщеннях органів охорони державного кордону або митних органів.


Дозвіл на переміщення товарів через митний кордон України митний орган надає в разі позитивного результату проведення попереднього контролю.


Пропуск товарів через державний кордон України здійснює посадова особа органу охорони державного кордону за наявності в документах, установлених пунктом 9 цієї Інструкції, відміток посадових осіб митного органу, інших органів (у разі їх залучення) про позитивні результати всіх передбачених законодавством видів контролю. В разі негативного результату контролю посадова особа відповідного органу державного контролю обов’язково письмово повідомляє старшого зміни прикордонного наряду та старшого зміни митного органу про неможливість пропуску товарів на митну територію України, зазначаючи причини заборони, й уживає відповідних заходів у порядку, визначеному законодавством.


Попередній контроль припиняють, якщо:


 під час вивчення й аналізу даних товаросупровідних (товаротранспортних) та інших документів виявлено, що товар, згідно з міжнародними договорами України, підлягає обов’язковому санітарно-епідеміологічному, ветеринарному, фітосанітарному, екологічному, радіологічному контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей безпосередньо в пункті пропуску через державний кордон України;


 виявлено пошкодження тари, товарів, їх упаковки, втрату або пошкодження митного забезпечення інших країн чи явні ознаки псування товарів;


 немає хоча б одного документа або відомості, потрібних для проведення попереднього контролю.


У разі припинення попереднього контролю посадова особа органу охорони державного кордону чи митного органу негайно залучає посадову особу відповідного органу державного контролю до огляду товару в установленому законодавством порядку. Всі інші визначені законодавством України види контролю проводять тільки в разі надання позитивного висновку спеціалістом відповідного органу державного контролю, що залучався.


Витрати на огляд товарів здійснюються за рахунок органу державного контролю, спеціаліста якого посадова особа органу охорони державного кордону чи митного органу залучала до проведення контролю.


Митне оформлення товару, що ввозиться в Україну для його вільного обігу на цій території, яке здійснюється безпосередньо в пункті пропуску через державний кордон, завершується тільки після надання митному органу позитивних висновків відповідних органів державного контролю та сплати податків, передбачених законодавством України. Факт здійснення відповідних видів огляду товару посадова особа органів державного контролю підтверджує відміткою про результати контролю в товаросупровідних (товаротранспортних) документах.


У разі транзитного переміщення товарів, крім небезпечних і шкідливих відходів, попередній контроль проводять на підставі дозвільних документів, що їх видали уповноважені органи іноземних держав. Якщо митний режим під час переміщення таких товарів через митну територію України було змінено, митне оформлення в іншому митному режимі може бути здійснене після проведення відповідних видів контролю в повному обсязі.

Интервью
Аграрный союз Украины - это общественная организация, объединяющая сельхозпроизводителей. Преимущественно - «середняков» с земельным банком от 1000 до 3000 га. Она, как и ряд других объединений сельхозпроизводителей, выступила с резкой... Подробнее
Насколько важно заботиться о качестве зерна? Что такое нотификации и почему их стоит бояться Украине? Какие болезни зерновых являются угрозой для имиджа украинской сельхозпродукции propozitsiya

1
0