Спецвозможности
Технологии

Боротьба з бур'янами у посівах цукрових буряків у весняний період

07.05.2012
2491
Боротьба  з бур'янами  у посівах цукрових буряків  у весняний період  фото, иллюстрация

На продуктивність цукрових буряків впливає комплекс факторів, проте забур'яненість посівів залишається однією з основних причин недобору врожаю цієї культури. Основний обробіток грунту, сівозміна, застосування гербіцидів - невід'ємні складові комплексної системи захисту посівів цукрових буряків від бур'янів. За відсутності ефективного поєднання агротехнічних заходів та хімічного методу контролю, захисту цукрових буряків від бур'янів, чисельності бур'янів у посівах, втрати потенційного врожаю цукрових буряків можуть досягати, за різними даними, 15-70%.

Захист цукрових буряків від бур'янів. Висока конкурентоспроможність бур'янів у боротьбі з культурними рослинами за світло, воду і поживні речовини - це не єдина об'єктивна причина необхідності контролювання їхньої чи­­сельності (і не лише в посівах). Розвиток багатьох видів шкідників трофічно пов'язаний із бур'яновою рослинністю. Зокрема, бур'яни з родин лободові, гречкові, складноцвіті та інші, що поширені у полях сівозміни вздовж шляхів, лісосмуг, на перелогах, є джерелами поширення таких шкідників, як блішки, щитоноски, довгоносики, попелиці тощо.
Захист цукрових буряків від бур'янів. Для контролювання небажаної рослинності у посівах даної культури ТОВ «Агро-Дельта Груп» пропонує препарати Брітон (десмедифам, 71 г/л + фенмедифам, 91 г/л + етофумезат, 112 г/л), Зефір 300 (клопіралід, 300 г/л), Таксон (хізалофоп-П-етил, 50 г/л), Троль (хізалофоп-П-тефурил, 40 г/л), Дєсілєт (клетодим, 120 г/л).
 Методи боротьби з бур'янами на полях.  Для знищення сходів однорічних дводольних та деяких злакових бур'янів у посівах буряків на початковому етапі росту культурних рослин доцільно за­­стосовувати препарат широкого спект­­ра дії Брітон з нормою витрати 1-3 л/га, що дає змогу контролювати такі проблемні види, як щириця, лобода, хрестоцвіті. За потреби кратність обробок може досягати трьох, норми витрати - варіювати, проте максимальна кількість внесеного препарату за сезон не має перевищувати 3 л/га. Візуальні ознаки дії препарату проявляються через два-сім днів.
   Способи боротьби з бур'янами цукрового буряку. У фазу од­­­нієї-трьох пар справжніх листків у буряків за забур'янення посівів багаторічними дводольними видами ТОВ «Аг­­ро-Дельта Груп» рекомендує проводити обробки гербіцидом Зефір 300 з нормою витрати - 0,5  л/га у період активного росту бур'янів. Цей захід допомагає знищити не лише надземну, а й підземну частини таких бур'янів, як осоти, гірчаки тощо. Максимальної ефективності дії препарату досягають, якщо на момент проведення обробки однорічні дводольні бур'яни на поляхсформували шість-вісім листків, осоти перебувають у фазі розетки - початку формування генеративного па­­гона. Використання цього препарату дає змогу очистити поля від коренепаросткових бур'янів терміном на декілька років (викликає їхню повну загибель уже через 10-15 днів). Зефір 300 можна застосовувати як окремо, так і у бакових сумішах з усіма вище згаданими гербіцидами, зокрема грамініцидами Таксон, Троль або Дєсілєт, які допомагають у боротьбі з бур'янами на полях, контролювати чисельність злакових бур'янів у посівах цукрових буряків від фази сім'ядоль до фази змикання листків у міжряддях.
   Способи боротьби з бур'янами. Для знищення однорічних видів застосовують Дєсілєт із нормою витрати 0,4-0,8 л/га, Троль - 1-1,25, Таксон - 1-2 л/га, за засміченості посівів багаторічними однодольними рослинами норму витрати препаратів збільшують: Дєсілєт - до 1,4-1,8 л/га, Троль - до 1,75-2, Таксон - до 2-3 л/га.
Обробку цими гербіцидами доцільно проводити у найчутливіші до дії препаратів фази розвитку бур'янів: два-шість листків у однорічників та за висоти рослин 10-20 см - у багаторічних видів. Перші ознаки токсичної дії препаратів на злакові види проявляються уже на другий-п'ятий день після застосування вказаних препаратів.
Загалом ТОВ «Агро-Дельта Груп» пропонує широкий асортимент високоякісних засобів захисту рослин, що дозволяють забезпечити комплексний високоефективний захист  посівів та плодово-ягідних насаджень від бур'янів на полях, хвороб та шкідників.

В. Петришина, канд. с.-г. наук, агроном, ТОВ «Агро-Дельта Груп»

Интервью
Выход на внешние рынки все чаще становится закономерным этапом развития успешного бизнеса. Впрочем, перед руководителем, который принял решение о внешней экспансии, традиционно возникает много
С каждым годом украинский агробизнес становится более инновационным, высокотехнологичным и сложным. Такие глобальные изменения в некогда привычном и традиционном для Украины секторе требуют от управленца новых подходов к ведению бизнеса и... Подробнее

1
0