Спецвозможности
Новости

40 РОКІВ — САМИЙ ЗЛЕТ

05.06.2008
510
40 РОКІВ — САМИЙ ЗЛЕТ фото, иллюстрация

Міністерство агрополітики саме в розвитку цієї галузі вбачає перспективу збільшення виробництва продуктів харчування. З цією метою відповідно до Європейського законодавства удосконалюється і реформується нормативно-правова база; згідно зі світовими вимогами до якості й безпеки продукції розробляються та впроваджуються стандарти на продукцію птахівництва; створюються механізми економічного стимулювання виробництва; ведеться робота по захисту інтересів як виробників, так і споживачів продукції птахівництва.


Зокрема, в Державному бюджеті України передбачено фінансову підтримку на виконання програм селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу і в науково-дослідних господарствах. Атестованим суб'єктам племінної справи у тваринництві, які займаються галуззю птахівництва, за щорічної потреби близько 100 млн грн у 2003 р. було спрямовано 25 млн грн, а в 2004 р. — 38 млн гривень.
Крім цього, в Держбюджеті передбачено кошти на доплати за продані на забій та переробку молодняк великої рогатої худоби підвищених вагових кондицій, кондиційних свиней та курей-бройлерів. У 2003 р. їх сума становила 30 млн грн, а на 2004 р. передбачено видатки в розмірі 81 млн гривень.


Уряд затвердив Концепцію розвитку тваринництва та птахівництва на 2005–2010 рр., на основі якої розробляється Державна цільова програма створення сприятливих умов для стабілізації та розвитку тваринництва на 2005–2010 рр.
Птахівничі підприємства різних форм власності мають можливість одержувати фінансову підтримку з Державного бюджету України через механізм здешевлення коротко- і довгострокового кредитування. Це придбання  кормів, товарної та племінної птиці тощо.
Спеціалізоване птахівниче обладнання занесено до переліку сільськогосподарської техніки, яку будуть поставляти підприємствам у поточному й наступних роках з 30% компенсацією вартості за рахунок коштів державного бюджету.
Дмитро Микитюк, начальник Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною держплемінспекцією, зазначає, що завдяки вжитим заходам протягом останніх років птахопідприємства України оновили 72% діючого підлогового обладнання для вирощування бройлерів.
За останні чотири роки виробництво м’яса птиці в сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності  збільшилося в 4 рази і досягло 215 тис. т в 2003 р., в тому числі бройлерів у 7 разів — 190 тис. т. За вісім місяців поточного року вироблено 190 тис. т м’яса птиці, із нього 176 тис. — м’ясо бройлерів, що на 39% більше, ніж у відповідний період минулого року. І яєць сільськогосподарські підприємства за цей період одержали майже в 1,7 раза більше, тільки за вісім місяців поточного року їх вироблено 3,6 млрд штук.  Зростають також показники середньодобових приростів у м’ясному птахівництві. Якщо в 1990 р. вони становили 20–22 г, то в 2001–2003 рр. середньодобові прирости живої маси бройлерів доведені до 45–50 г.
Серед проблем Дмитро Микитюк назвав: забезпечення м'ясного птахівництва високоякісним племінним матеріалом; відсутність достатньої кількості оборотних коштів, що стримує заміну застарілого обладнання, особливо в яєчному птахівництві; нестабільне забезпечення птахопідприємств-товаровиробників у повному обсязі високоякісним фуражним зерном. А шляхи їх усунення: відновлення роботи більшості племінних заводів та репродукторів першого й другого  порядку; створення державних контрольно-випробувальних станцій з птахівництва; поступове відродження великих птахокомплексів з виробництва та переробки продукції; переорієнтація структури посівних площ, приєднання чи оренда птахівничими господарствами додаткових  площ сільгоспугідь; закупівля, а в подальшому і налагодження вітчизняного виробництва достатньої кількості преміксів, у тому числі для власного кормовиробництва; впровадження ресурсозберігаючих природоохоронних технологій виробництва і глибокої переробки продукції за рахунок невідкладного  налагодження випуску вітчизняного сучасного технологічного обладнання  і технічних комплексів; широке залучення вітчизняних та іноземних інвестицій.


Вже цього року в планових розрахунках передбачено всім категоріям господарств виробити 11,6 млрд штук яєць всіх видів птиці та 410 тис. т м’яса. Для виконання цієї програми племінні птахівничі господарства повинні виробити 365 млн. штук яєць, що повністю забезпечить молодняком птиці громадський сектор господарств та реалізацію через інкубаторно-птахівничі підприємства 85,0 млн голів молодняку птиці населенню.
Цільова програма із селекції  в птахівництві на 2003–2004 рр. передбачає поліпшення генетичного потенціалу як способом завезення із-за кордону перспективних високопродуктивних кросів, так і завдяки використанню вітчизняних конкурентоспроможних порід і кросів птиці.
Звичайно, великі надії покладаються на прийнятий Закон “Про державну підтримку сільського господарства України”, механізми дії якого розробляються  і спрямовані на стимуляцію виробництва як на одну голову, так і на метричну одиницю продукції всіх видів сільгосптварин, у тому числі й птиці.


 Вікторія ВОЛОШКА

Интервью
10 апреля украинское подразделение французской компании MAS Seeds и фирма Innovation Agro Technologies подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает внедрение в хозяйствах, которые являются клиентами MAS Seeds, созданной в... Подробнее
Ансгар Борнеманн, директор Nestlé в Украине та Молдове
Nestlé в Украине активно сотрудничает с местными поставщиками. По данным на конец 2016 года, около 70% компонентов для своих товаров компания покупает на местном локальном рынке. С 2007 года Nestle

1
0