Спецможливості
Новини

Франція, Німеччина й Україна в кооперації спроможні нагодувати світ

10.04.2017
323
Франція, Німеччина й Україна в кооперації спроможні нагодувати світ фото, ілюстрація
Жан-Жак Ерве: "Агробізнес і в Україні, і в ЄС розуміє просту істину, що три європейські країни - Франція, Німеччина й Україна, за правильної кооперації, спроможні максимально нагодувати світ якісною продукцією"

Агробізнес і в Україні, і в ЄС розуміє просту істину, що три європейські країни - Франція, Німеччина й Україна, за правильної кооперації, спроможні максимально нагодувати світ якісною продукцією. Таку впевненість висловив колишній банкір і радник правління із сільськогосподарських питань банку "CréditAgricole", академік аграрних наук України та Франції Жан-Жак Ерве, пише propozitsiya.com з посиланням на agropolit.com.

Експерт підкреслює, що в цьому контексті важливо, що Україна сьогодні робить фокус на органічну продукцію. Це не просто новомодний тренд,  а одна і з  важливих конкурентних переваг українських виробників. У  Європі розуміють її цінність. "Правильно, що зараз розпочався рух у бік посилення законодавства з виробництва органічних продуктів та зближення європейських та українських стандартів органічної якості. З одного боку, це посилить шанси виробників у Європі,  а  з  іншого – розширить географію цієї української продукції  у світі", - зазначає Ж.-Ж. Ерве.

Він додав, що загалом підтримує реформи, які проводить міністр Мінагропроду Тарас Кутовий і переконаний, що вони обов’язково досягнуть своєї кінцевої мети і приведуть сектор до хороших результатів.

Наприклад, дуже помітне бажання міністра зблизити законодавство України та ЄС. На користь українським виробникам відбувається прискорення зближення сертифікації з виробництва продукції харчування. Є зрушення у питанні перегляду торговельних квот для українського  агробізнесу до Європи. "Правильність такого вектору підкріплюється новими контрактами на поставки вітчизняної агропродукції до ЄС", - додає радник правління із сільськогосподарських питань банку "CréditAgricole".

Крім того, експерт зазначає: перші стратегічні кроки завжди робити дуже складно і потрібно визначитися у базових речах. "Якщо хочете, щоб у агросекторі було, наприклад, умовно кажучи, 100 великих підприємств, то  ставку слід робити саме на них – і тоді це один вид реформ. Якщо ж обрати розвиток десятків тисяч середніх і дрібних виробників, тоді йдеться про більш комплексні та складні реформи. Кутовий здійснив кроки щодо вироблення стратегії, де мирно співіснують усі категорії – великі, середні й малі. Побачимо пізніше, у що  це виллється.  Ще мало  часу пройшло. Але задум – правильний", - вважає Ж.-Ж. Ерве.

Також колишній банкір підкреслює, що Т. кутовий завжди говорить по суті та відверто. "Це добре. Бізнес розуміє таку мову і тому підтримує засновані на ній ініціативи.  Для того ж, щоб  іноземні інвестори ще більше повірили в український АПК, потрібно їм чіткіше показати, чим та коли завершуються ці реформи. Підтримують міжнародні бізнесмени і європрагнення України", - констатує Ж.-Ж.Ерве.

Інтерв'ю
Ма­рек Руж­няк— влас­ник гру­пи ком­паній Agro-Land Group
Аг­рар­на Поль­ща та­кож міцно «при­кипіла» до Ук­раїни, ад­же польські тех­но­логії, техніка, посівний та насіннєвий ма­теріал уже дав­но от­ри­ма­ли схва­лен­ня ук­раїнських сільгоспви­роб­ників і
Валентина Болоховська, лауреат Державної премі України в галузі науки й техніки, один із засновників "БТУ-Центр"
«БТУ-Центр» — один із найвідоміших в Ук­раїні вітчиз­ня­них ви­роб­ників біологічних про­дук­тів для сільсько­го гос­по­дар­ст­ва. Ком­панія пра­цює з 1999 ро­ку, й звідтоді на ри­нок ви­ве­де­но чи

1
0