Спецможливості
Агрохімія

Застосування амінокислот у позакореневому живленні зернових

28.07.2017
784

Рослинне виробництво є дуже складним сектором економіки незалежно від того, в якій частині світу ним займаються. Рослини, які вирощують у польових умовах, постійно перебувають під впливом різноманітних стресових чинників, що можуть призвести до зворотних або незворотних змін у їхній структурі та функціонуванні. Однак слід пам’ятати про те, що ці чинники по-різному впливають на різні рослини.

Так, наприклад, температура 35°C може викликати пошкодження гороху, але не призводить до пошкоджень у тканинах сої. Також дуже важливим є час впливу стресових чинників на рослину та його інтенсивність. Деякі можуть викликати негативні наслідки вже після декількох хвилин дії — високу температуру або надлишок чи дефіцит поживних речовин (проявляється переважно через довший час). Стресові чинники, залежно від генезису (базис/причини) дії, можемо поділити на абіотичні та біотичні.

Стресові чинники

Абіотичні

  • Випромінювання
  • Температура (занадто висока, занадто низька),
  • Вода (посуха, надмірна вологість)
  • Гази (дефіцит O2, наявність вулканічних газів)
  • Мінеральні компоненти (дефіцит, надлишок, окиснення, важкі метали, алкалізація)
  • Механічні (вітер, сніговий покрив, крижана кірка).

Біотичні

  • Рослини (перенасичення — конкуренція, алелопатія, рослини-паразити)
  • Мікроорганізми (віруси, бактерії, гриби)
  • Тварини (гризуни, паразити, витоптування дикими тваринами)
  • Антропогенні (промислове забруднення, пестициди, пожежі).

Стресові чинники, залежно від «винуватця», можуть мати різну причину та впливати на рослини в коротшому або довшому часовому проміжку. Стресові чинники, зумовлені погодою (наприклад, посуха, надмірна вологість, низька та висока температури), можуть тривати довший час або мати короткотривалу дію, справляючи у більшості випадків негативний вплив на величину та якість урожаю. Наступними «злочинцями», які викликають стреси, є хвороби, шкідники, бур’яни тощо. Будь-яка легковажність фермера у боротьбі з вищезгаданими чинниками може призвести до істотного зменшення врожаю.

Які імунні реакції в рослині викликає стресовий чинник?

Рослини, «потривожені» дією стресового чинника, відразу активують захисні механізми та виробляють різноманітні субстанції, котрі є збудником для продукування амінокислот, а згодом — білків (відповідають за імунні процеси). Серед великої кількості амінокислот, які виконують у рослинах різні функції, на особливу увагу заслуговують дві — пролін та гліцин. Пролін — сприяє підвищенню імунітету рослин у стресових ситуаціях і накопиченню азоту, є прекурсором смаку, посилює здатність насіння до проростання, поліпшує ефективність фотосинтезу та збільшує вміст хлорофілу. Його дія полягає також у покращанні генеративного розвитку рослин та їхньої родючості, він впливає на зав’язування плодів, регулює водообмін у рослині. Пролін накопичується в клітинах рослини, особливо у разі водного та осмотичного стресів. Гліцин виконує роль комплексоутворюючої речовини (хелату), є прекурсором хлорофілу, завдяки чому впливає на збільшення ефективності фотосинтезу, є також прекурсором смаку.

Використання препаратів, котрі у своєму складі містять речовини, що природним шляхом виробляються рослинами (наприклад, амінокислоти), сприяє тому, що не витрачається енергія на їхнє вироблення — вони відразу включаються в метаболізм рослини.

Накопичення проліну в умовах водного стресу

Про виникнення водного стресу говорять як у разі надмірної вологості, так і за нестачі відповідної кількості води у середовищі зростання рослин. Це призводить до значних порушень у розвитку рослин та навіть до їхнього відмирання. Тривалий дефіцит або надлишок води спричинює порушення азотного метаболізму, гормонального балансу рослини, метаболізму відновлювальних компонентів, відбувається зниження вмісту хлорофілу. В умовах водного стресу рослини накопичують велику кількість амінокислоти проліну (цьому сприяє також висока температура, мороз, засолення, дефіцит поживних речовин, зараження патогенами чи газове забруднення повітря). Накопичення значної кількості проліну в умовах водного стресу сприяє ефективнішому поглинанню води в умовах посухи та запобігає зневодненню рослин (підвищується їхня посухостійкість). Пролін є також чинником, стабілізуючим структуру білків та їхній синтез. Варто звернути увагу на той факт, що під час посухи речовини, які у звичайних умовах спрямовуються на ріст рослин, використовуватимуться для синтезу проліну. Якщо ця амінокислота буде введена, наприклад, у вигляді добрива разом із мікроелементами, рослина не витрачатиме енергію та поживні речовини на її вироблення, а призначить їх на інші життєві процеси.

Фізіологічна роль гліцину

Гліцин є компонентом так званих структурних білків, які вивільнюються в момент виникнення біотичних стресів. Ці білки зміцнюють клітинні стінки та обмежують проникнення патогенів у тканини рослини. Гліцин відіграє головну роль у захисті клітини від наслідків зневоднення (або надлишку солі). Цю амінокислоту використовують також для комплексоутворення мікроелементів у добривах. Завдяки тому, що молекула гліцину набагато менша, ніж молекула хелатуючих речовин, що зазвичай використовують (наприклад, ЕДТА), добриво, яке її містить, має більшу концентрацію мікроелементів. Крім цього, вона є компонентом білків, і тому разом із мікроелементами вбудовується у скелет рослини. За застосування хелатних сполук рослина «забирає» лише елемент живлення, а сам хелатор (як зайвий баласт) потрапляє у грунт.

Застосування амінокислот у позакореневих добривах (хоч і може викликати чимало питань та дискусій), без сумніву, є одним із найефективніших способів нівелювання впливу шкідливих умов навколишнього середовища на сільськогосподарські рослини. Ми живемо в часи, коли підживлення рослин лише макро- та мікро­елементами стало недостатнім для отримання врожаю, що задовольнятиме фермера. Тому варто звернути увагу на додаткові речовини, які «подбають» про сільськогосподарські рослини, особливо в ситуаціях, які ми не можемо передбачити.

Д. Вечорек, канд. с.-г. наук,

«Екоплон а.о.», Польща

Інтерв'ю
Статуя кохання в Батумі "Алі та Ніно"
Нещодавно Україну відвідав заступник директора «Агросервіс центру» при Міністерстві сільського господарства Аджарії Леван Болгвадзе. Користуючись нагодою, propozitsiya.com поспілкувалась із
Олена Березовська, президент громадської спілки «Органічна Україна»
Громадська Спілка виробників органічних сертифікованих продуктів «Органічна Україна» була створена у 2012 році. Її ініціаторами стали шість підприємств, що виробляли молоко, бакалію, овочі, чай та

1
0